Nieuws

Sociaal Plan Nuon 2012 tot 2014

Het sociaal plan Nuon loopt van 1 september 2012 tot 1 januari 2014. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers die een contract voor onbepaalde tijd hebben of krijgen tijdens de looptijd. Indien het Sociaal plan naar mening van Nuon niet redelijk is, k ...
» Lees meer

Sociaal Plan Deutsche Bank 2013-2015

Deutsche Bank in Nederland is de komende jaren bezig om de van ABN AMRO aangekochte onderdelen te integreren binnen de Deutsche Bank. De rollen van medewerkers veranderen en de organisatie zal de komende jaren meer gestroomlijnd worden. Het sociaal plan moet ...
» Lees meer

Sociaal Plan Philip Morris 2014-2019

Het sociaal plan van Philip Morris loopt van 2014 tot 11 juni 2019. Dit sociaal plan geldt voor alle Philip Morris werknemers in functies binnen Operations of daaraan ondersteunende functies die door Philip Morris in een Boventalligheidsverklaring boventallig ...
» Lees meer

Sociaal plan Ballast Nedam tot 2016

Het sociaal plan Ballast Nedam loopt tot en met 31 december 2015. Het uitgangspunt is 'begeleiding van werk naar werk'. Ballast Nedam spant zich optimaal in om werknemers die een aanzegging hebben ontvangen te herplaatsen. Ballast Nedam heeft hiertoe een mobi ...
» Lees meer

Sociaal plan Philadelphia 2014 tot 1 januari 2016

Het sociaal plan van Philadelphia loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 en is mede ondertekend door de werknemersorganisaties: CNV, ABVAKABO FNV, Nu '91, FBZ, RMU en CGMV. Het heeft als doel om de personele gevolgen voor werknemers die voortvloeien u ...
» Lees meer

Sociaal plan zorgorganisatie Reinaerde loopt 3 jaar door

Het sociaal plan is van toepassing op boventallige medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het sociaal plan loopt tot 1 juli 2016. De bedoeling van het sociaal plan is het beperken van nadelige gevolgen van organisatieontwikkelingen v ...
» Lees meer

Versoepeling ontslagrecht en kortere WW vanaf 2015

Het ontslagrecht wordt vanaf 2015 versoepeld en de WW wordt vanaf 2016 versoberd. Deze Wet Werk en Zekerheid wordt in april 2014 behandeld in de Eerste Kamer. Doel van de Overheid is dat werkgevers sneller werknemers aannemen omdat ontslag goedkoper wor ...
» Lees meer

Sociaal plan Hema 2014-2015

Sociaal plan Hema 2014-2015 Hema vermindert in Nederland 65 arbeidsplaatsen als gevolg van aanhoudende moeilijke marktomstandigheden. De arbeidsplaatsen verdwijnen op het hoofdkantoor, bij de bakkerijen en in het distributiecentrum. Het sociaal plan van He ...
» Lees meer

Sociaal plan AMSTA 2013 tot en met 2015

Het sociaal plan van AMSTA heeft een looptijd tot en met 1 juli 2015 en is mede ondertekend door CNV, NU'91 en FBZ. Outplacement Indien interne herplaatsing niet binnen een redelijke termijn te verwachten is en de werknemer is aangemeld bij een extern ...
» Lees meer

Sociaal plan gemeente Amsterdam tot 2015

Het sociaal plan van de gemeente Amsterdam heeft een looptijd tot 30 maart 2015 en is mede ondertekend door FNV, CNV, VMHA en AC/ABGP. Outplacement voor boventalligen In sommige gevallen is op voorhand duidelijk dat een ambtenaar binnen de gemeente we ...
» Lees meer

Informatie, advies & ondersteuning

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Advies voor werkgever

Wilt u reorganiseren en een sociaal plan opstellen? Vraag ons om advies.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Bel mij terug