Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899
Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Klantbeoordelingen: Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4 / 10)
810 beoordelingen

Nieuws

Verlenging sociaal plan HP tot en met 2014

HP en de vakbonden hebben overleg gevoerd over het sociaal plan van HP en de reorganisatie ronde die nu bij HP gaande is, het zogeheten 'Strategic Realignment'. Het uitgangspunt van de vakbonden is om voor iedereen het huidige sociaal plan te verlengen met ee ...
» Lees meer

Sociaal plan Imtech loopt tot 31 december 2013

Sociaal plan Imtech loopt tot 31 december 2013 Sociaal plan Imtech Traffic & Infa Het sociaal plan van Imtech Traffic & Infa loopt tot 31 december 2013. Het is ondertekend door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en Imtech Traffic & Infa te Am ...
» Lees meer

Sociaal plan Generali Verzekeringen 2013 - 2015

Het sociaal plan Generali Verzekeringen is ingegaan op 1 juni 2013 en loopt tot 31 december 2015. Het is mede ondertekend door FNV Bondgenoten, De Unie en CNV.   Boventalligheid en herplaatsen Boventallig is de werknemer wiens functie in de ni ...
» Lees meer

Sociaal plan Hardheidsclausule

Vaak is in het sociaal plan een hardheidsclausule opgenomen. Zo'n clausule maakt het mogelijk om van het sociaal plan af te wijken als de letterlijke naleving (de 'hardheid') voor de werkgever of werknemer onredelijk uitwerkt. Denk aan een werknemer die op zi ...
» Lees meer

Sociaal plan IBM 2013 tot 2016

Actueel: sociaal plan IBM 2016-2017    Het sociaal plan IBM is in werking getreden op 24 april 2013 en eindigt op 1 januari 2016. Het sociaal plan  is alleen ondertekend door de directeur IBM Nederland en de voorzitter van de centr ...
» Lees meer

Sociaal plan Achmea verlengd tot 1 juli 2014

Update: Sociaal plan Achmea eind 2017   Het sociaal plan Achmea is verlengd tot 1 juli 2014. Het is mede ondertekend door FNV, CNV, De Unie en De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband. Het sociaal beleid van Achmea richt zich zo ve ...
» Lees meer

Sociaal plan Tata Steel loopt tot 2016

De doelstelling van het sociaal plan Tata Steel is begeleiding van werk naar werk. Tata Steel en de vakbonden hebben in het sociaal plan afspraken gemaakt over de opvang van de personele gevolgen van het verbeterprogramma 'Beter Werken'. Het sociaal plan eind ...
» Lees meer

Sociaal plan Essent 2013 tot 2016

Het sociaal plan van Essent dat liep tot 30 juni 2013 is verlengd tot 1 januari 2016. Het is ondertekend door Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N. Het is ook van toepassing op werknemers van Enexis. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers va ...
» Lees meer

Sociaal plan Holland Casino 2013

Voor de tweede keer hebben Holland Casino en de vakbonden ABC en De Unie overeenstemming bereikt over een nieuw sociaal plan. Het eerdere akkoord, dat in maart 2013 werd bereikt, werd later herroepen door Holland Casino, omdat de prognoses over de financi&eum ...
» Lees meer

Afzien van afspiegelen mogelijk volgens Sociaal Akkoord 2013

In het sociaal akkoord dat tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet is gesloten wordt de mogelijkheid geboden dat in (cao-)afspraken onder voorwaarden kan worden afgezien van het afspiegelingsbeginsel bij ontslag. Het afspiegelingsbeginsel is in de hui ...
» Lees meer

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld