Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Juristen ArbeidsRecht NL
helpt u bij ontslag 

Bij collectief ontslag van 20 werknemers en meer stelt de werkgever een sociaal plan op. Het sociaal plan beschrijft de regelingen waarop u recht heeft. Vervolgens wordt de vertaalslag naar uw persoonlijke situatie gemaakt. Dit persoonlijke ontslagdocument heet de vaststellingsovereenkomst. Hierin staat wat het sociaal plan VOOR U betekent: hoogte van de ontslagvergoeding, ontslagdatum, opzegtermijn, vrijstelling van werk, ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan, uw recht op een WW-uitkering, etc. De vaststellingsovereenkomst die uw werkgever u aanbiedt moet een juiste weergave van het sociaal plan zijn.

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk dat uw vaststellingsovereenkomst compleet en correct is. Onze juristen beoordelen of de vaststellingsovereenkomst correct is en de ontslagvergoeding juist berekend is.
Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Heeft u nog geen vaststellingsovereenkomst ontvangen, maar toch al vragen?

Heeft u nu al vragen over het sociaal plan van uw werkgever?
De juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland helpen u. 
Het eerste advies is gratis. Bel 088 20 50 899 en spreek
direct een jurist.

 

Check gratis uw

vaststellings-

overeenkomst

Laat onze juristen uw vaststellingsovereenkomst controleren. Dit is gratis voor u. Ontvang direct waardevolle tips.

Doe de check


Check uw vaststellingsovereenkomst

Een onmisbaar boekje voor iedereen voor wie een sociaal plan geldt. Info over de wet transitievergoeding, kantonrechtersformule, etc.

 

Gratis aanvragen

Hulp bij ontslag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Contact met een outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.


 

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-