Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan ABN AMRO 2021-2022

Dit sociaal plan geldt voor werknemers van ABN AMRO wiens arbeidsplaats komt te vervallen wegens reorganisatie. Het sociaal plan loopt in 2021 door tot 1 januari 2022.

 

Plaatsingsprocedure bepaalt wie boventallig wordt

Bij een reorganisatie kan de functie van de boventallige werknemer worden gewijzigd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in ingrijpende wijzigingen of niet-ingrijpende wijzigingen.

 

Bij niet-ingrijpende wijzigingen wordt er afgespiegeld in 4 leeftijdscategorieën:

-        Tot 35 jaar

-        Vanaf 35 tot 45 jaar

-        Vanaf 45 tot 57,5 jaar

-        Vanaf 57,5 jaar

 

Bij de afspiegeling tellen mee: dienstjaren en kwaliteit. Voor en na de afspiegeling moet de leeftijdsopbouw gelijk blijven.

 

Bij ingrijpende wijzigingen wordt een plaatsingsprocedure gehouden. Bij plaatsing blijf je in dienst. Wanneer je niet wordt geplaatst, word je aangezegd en ben je boventallig.

 

Aanzegperiode om een nieuwe baan te vinden

Als je boventallig bent, werk je tijdens de aanzegperiode samen met ABN AMRO om passend werk te vinden. Binnen of buiten ABN Amro. Tijdens de aanzegperiode moet je een passende functie accepteren. Accepteer je de passende functie niet, dan zal ABN AMRO de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder ontslagvergoeding.

 

Ontslagvergoeding als geen nieuwe baan wordt gevonden

Wanneer er geen passende functie beschikbaar is, zal ABN AMRO een vaststellingsovereenkomst aanbieden met daarin een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt als volgt berekend:

 

A = Het bruto maandsalaris (vermenigvuldigd met toeslagen) vermenigvuldigd met 1/3 en met het aantal dienstjaren

B = A vermenigvuldigd met 2,3

C = B verhoogd met 2 extra maanden salaris

 

Mobiliteitsbudget op kosten van ABN Amro

Wanneer je extern een passende functie wilt zoeken, kan ABN AMRO daarvoor interne- en externe expertise inschakelen. De kosten daarvoor worden betaald door ABN Amro.

 

Het sociaal plan is ondertekend door de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen.  

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld