Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan VDL Nedcar 2021 - 2024

Dit sociaal plan heeft een looptijd van februari 2021 tot 1 april 2024. Het sociaal plan is van toepassing voor de werknemers van Nedcar wiens functie komt te vervallen wegens bedrijfseconomische redenen.

 

Passend werk vinden met outplacementbureau

De werkgever zal zich maximaal inspannen om de boventallige werknemer binnen VDL Nedcar en de VDL Groep te herplaatsen in een passende functie. De werknemer wordt bij een outplacementbureau aangemeld. Het budget is € 2.500,-. Mocht een werknemer liever zelf een extern outplacementbureau willen inschakelen dan zal de werkgever de kosten vergoeden tot € 2.000,-.

Meer over outplacementbureau

 

Ontslag met ontslagvergoeding

Wanneer er geen passende functie beschikbaar is zal VDL Nedcar een vaststellingsovereenkomst voorstellen. Hierin wordt een ontslagvergoeding opgenomen. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de formule:

A x B x C x 1/3, waarbij

 

A = Aantal dienstjaren

B = Bruto maandsalaris

C = Correctiefactor

 

Dienstjaren

Correctiefactor

1e t/m 10e dienstjaar

1,45

11e t/m 20ste dienstjaar

1,6

21ste t/m 30ste dienstjaar

1,8

31ste t/m 40ste dienstjaar

2

Dienstjaren meer dan 40

2,2

 

Vrijwillige vertrekregeling

Werknemers van VDL Nedcar kunnen gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling of een plaatsmakersregeling. De werknemer die hier gebruik van maakt ontvangt een ontslagvergoeding. Deze is lager en wordt berekend aan de hand van de formule:

 

A x B x C x 1/3, waarbij

 

A = Aantal dienstjaren

B = Bruto maandsalaris

C = Correctiefactor:

 

Dienstjaren

Correctiefactor

1e t/m 10e dienstjaar

1,35

11e t/m 20ste dienstjaar

1,45

21ste t/m 30ste dienstjaar

1,65

31ste t/m 40ste dienstjaar

1,85

Dienstjaren meer dan 40

2,05

 


Juridisch advies op kosten van VDL Nedcar

De werknemer kan juridisch advies inwinnen inzake de beëindigingsovereenkomst. De kosten hiervoor worden vergoed tot maximaal € 750,-.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld