Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899
Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Klantbeoordelingen: Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4 / 10)
716 beoordelingen

Juridische ondersteuning vanuit sociaal plan

De werkgever heeft er belang bij dat het sociaal plan en alle gevolgen duidelijk zijn voor de ontslagen werknemers. Daarom stimuleert de werkgever dat een werknemer zich laat informeren en bijstaan, met name voor de juridische aspecten van ontslag. Uw individuele -juridische- ontslagregeling zoals die volgt uit het sociaal plan wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een zeer belangrijk document. Wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst controleren tegen een vaste vooraf overeengekomen prijs.  Meestal heeft uw werkgever een budget voor juridisch advies, zodat uw werkgever onze kosten betaalt.

 

Controleren van uw vaststellingsovereenkomst

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of deze juridisch juist is ? Wilt u weten of de ontslagvergoeding goed is berekend en of u recht heeft op een WW-uitkering ? Zijn er nog andere punten in de vaststellingsovereenkomst  voor verbetering vatbaar?  

U ontvangt een complete juridische check van uw vaststellingsovereenkomst op onder andere de volgende onderdelen: recht op een WW-uitkering veilig gesteld,  juiste opzegtermijn gehanteerd, ontslagvergoeding hoog genoeg, concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, zoals vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus. Eventueel gaat één van onze ervaren juristen in onderhandeling met uw werkgever als een van de voorgestelde onderdelen tekort schiet, zoals een te lage ontslagvergoeding.  

 

Verweer tegen ontslag via UWV Werkbedrijf-route

Bij een collectief ontslag loopt de ontslagaanvraag via UWV. Heeft uw werkgever voor u een ontslagvergunning aangevraagd bij UWV Werkbedrijf waarmee u het niet eens bent ? Bijvoorbeeld omdat afspiegeling niet correct is toegepast ? Wij kunnen u helpen. Onze arbeidsjurist komt op voor uw belangen. Hij bestudeert alle stukken en bespreekt de zaak met u. Hij staat u bij met juridisch advies en stelt namens u een verweerschrift op. In het verweerschrift wordt uw zaak verdedigd en uw standpunt bepleit.    

 

Wilt u contact met een gespecialiseerde arbeidsjurist van sociaalplan.nl?

Maak afspraak arbeidsjurist  of bel 088-2050 899

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld