Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Juridische ondersteuning vanuit sociaal plan

De werkgever heeft er belang bij dat het sociaal plan en alle gevolgen duidelijk zijn voor de ontslagen werknemers. Daarom stimuleert de werkgever dat een werknemer zich laat informeren en bijstaan, met name voor de juridische aspecten van ontslag. Uw individuele -juridische- ontslagregeling zoals die volgt uit het sociaal plan wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een zeer belangrijk document. Wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst controleren. Meestal heeft uw werkgever een budget voor juridisch advies, zodat uw werkgever ons betaalt.

 

Controleren van uw vaststellingsovereenkomst

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of deze juridisch juist is? Wilt u weten of de ontslagvergoeding goed is berekend en of u recht heeft op een WW-uitkering? Zijn er nog andere punten in de vaststellingsovereenkomst  voor verbetering vatbaar?  

U ontvangt een complete juridische check van uw vaststellingsovereenkomst: recht op een WW-uitkering veilig gesteld,  juiste opzegtermijn gehanteerd, ontslagvergoeding hoog genoeg, concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, zoals vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus. Eventueel gaat één van onze ervaren juristen in onderhandeling met uw werkgever als een van de voorgestelde onderdelen tekort schiet, zoals een te lage ontslagvergoeding.  

 

Ontslag via vaststellingsovereenkomst GUNSTIGER dan ontslag via UWV

Bij een collectief ontslag biedt de werkgever meestal een vaststellingsovereenkomst aan. Daarmee wordt het ontslag geregeld. U ontvangt een ontslagvergoeding volgens het sociaal plan. Als u de vaststellingsovereenkomst NIET ondertekent, zal de werkgever ontslag via UWV aanvragen. Bij ontslag via UWV ontvangt u de transitievergoeding. Vaak is de transitievergoeding LAGER dan de ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst. Om dit zeker te weten, adviseren wij de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist.

 

Wilt u contact met een gespecialiseerde jurist van Juristen ArbeidsRecht Nederland?

Maak afspraak arbeidsjurist  of bel 088-2050 899 en spreek direct een jurist

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beƫindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld