Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan KPN 2024-2025

Interne herplaatsing binnen KPN

KPN onderzoekt de mogelijkheden om werknemers intern te herplaatsen. KPN zorgt voor voldoende ondersteuning van het onderzoeken naar een passende functie.

 

Boventallig: Van werk naar werk begeleiding

De medewerker wiens functie komt te vervallen, wordt schriftelijk genormeerd over zijn/haar boventalligheid. De boventallige kan zich inschrijven voor een Mobiliteitstraject, waarin er ondersteuning wordt geboden bij het vinden van een interne of externe functie.

 

Afwijzing van een passende functie: Geen ondersteuning

Als een medewerker een passende functie weigert, volgt ontslag, waarbij de medewerker geen aanspraak heeft op de vergoedingen en faciliteiten van het sociaal plan.

 

Niet geplaatst voor interne functie bij KPN: Ontslag met vaststellingsovereenkomst

Het dienstverband wordt beëindigd met de medewerker die niet is geplaatst voor een interne functie. KPN biedt een vaststellingsovereenkomst en beëindigingsvergoeding aan, ofwel beëindiging met wederzijdse goedvinding.

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst

 

De beëindigingsvergoeding is transitievergoeding * 1,7

De beëindigingsvergoeding is ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding (een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar), vermenigvuldigd met de factor 1,7.

 

Voorbeeld beëindigingsvergoeding:

Werknemer is 40 jaar, werkt 10 jaar bij KPN en verdient €3500.

- 1/3 x 10 x 3500= €11.667

- 11.667 x 1,7= €19.834

De beëindigingsvergoeding is €19.834

Meer over transitievergoeding berekenen

 

Een gefixeerde vergoeding: in dienst op 31 december 2018

Werknemers die op 31 december 2018 in dienst waren kunnen aanspraak maken op een gefixeerde vergoeding in plaats van de beëindigingsvergoeding. De gefixeerde vergoeding wordt berekend als volgt:

 

98% x A x B, waarbij:

A: het aantal dienstjaren (zie onderstaand tabel)

B: Bruto maandsalaris vermenigvuldigd met 1,08

 

Leeftijd Factor A (aantal dienstjaren)

Tot de leeftijd van 35 jaar     

0,5
35 tot 45 jaar 1
45 tot 55 jaar 1,5
55 jaar 2

  

Voorbeeld gefixeerde vergoeding: 98% x A x B

Werknemer is 58 jaar, werkt 26 jaar bij KPN en verdient €3.000

Leeftijd  Dienstjaren    Factor A    Gewogen dienstjaren
<35 jaar 3 0,5 1,5
35-44 jaar    10 1 10
45-54 jaar 10 1,5 15
>55 jaar 3 2 6
Totaal 28   32,50

 

A: 32,50

B: €3000 * 1,08= €3240

 

Beëindigingsvergoeding is 98% x 32,50 x 3240= €103.194

 

Teken-vergoeding

Als werknemer de vaststellingsovereenkomst ondertekent vóór het verstrijken van de eerste maand van boventalligheid, ontvangt hij/ zij een extra vergoeding van 1 maandsalaris.

  

Eerder vertrek-vergoeding

De medewerker die zelf uit dienst treedt in de periode tussen boventalligheid en het verstrijken van de payrolltermijn, ontvangt een eerder vertrek-vergoeding ter grootte van het laatstverdiende bruto maandsalaris over de periode dat hij/zij eerder vertrekt. Deze vergoeding komt bovenop de ontslagvergoeding of de gefixeerde vergoeding.

 

Het sociaal plan KPN heeft een looptijd tot 1 januari 2025.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld