Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Rabobank 2021 2022 2023

Dit sociaal plan heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers wiens functie komt te vervallen wegens reorganisatie.

 

3 maanden heroriëntatie

Boventallige werknemers hebben 3 maanden na boventalligheid recht op heroriëntatie en begeleiding. Na deze 3 maanden wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd (via een vaststellingsovereenkomst). De ontslagen werknemers hebben recht op een ontslagvergoeding.

Meer over controle vaststellingsovereenkomst

 

Ontslagvergoeding is een variant op de transitievergoeding

De ontslagvergoeding is een verbeterde versie van de wettelijke transitievergoeding. Boven op de transitievergoeding geldt een correctiefactor van 1,6. De formule is:

Voor de eerste 10 jaar: aantal dienstjaren x 1/3 maandsalaris x 1,6

Voor de jaren daarna: aantal dienstjaren x ½ maandsalaris x 1,6

 

Vervroegd vertrek: extra ontslagvergoeding

Werknemers kunnen ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de 3 maanden heroriëntatie. Wanneer zij meteen uit dienst gaan, ontvangen zij 75% van 3 bruto maandsalarissen.

  

Outplacement voor het vinden van een nieuwe baan elders

Boventallige medewerkers mogen gebruik maken van begeleidingstrajecten. Deze trajecten worden verzorgd door externe outplacementbureaus die door Rabobank zijn gecontracteerd.

  

Plaatsmakersregeling: 75 % van de ontslagvergoeding

Medewerkers die niet zelf boventallig zijn, kunnen gebruik maken van een plaatsmakersregeling. Belangrijk is dat de plaatsmaker dezelfde functie bekleedt als de boventallige werknemer. Wanneer een werknemer gebruik maakt van de plaatsmakersregeling krijgt hij 75% van de ontslagvergoeding.

  

Dit sociaal plan is ondertekend door de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld