Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Voorbeelden van sociaal plannen

Hieronder staan voorbeelden van sociaal plannen

Sociaal plannen

 

Sociaal Plan Koninklijke KPN N.V. 2019 – 2021

Sociaal Plan GKN Fokker Technologies 2020 – 2021 - 2022

Sociaal Plan van Oord 2020 - 2023

Sociaal plan Neptune Energy Netherlands 2020-2021-2022

Sociaal plan Partou 2020 – 2022

Sociaal plan Aegon 2020

Sociaal plan CZ 2020-2021

Sociaal plan VGZ 2020

Sociaal plan ASR 2020-2021

Sociaal plan HEMA 2020

Sociaal plan Zorg en Zekerheid 2020

 

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Het Centrum voor Werk en Inkomen heeft een sociaal plan dat loopt van juni 2006 tot en met 31 december 2008. Het sociaal plan voorziet in sociale regelingen vanwege inkrimping en herschikking van functies bij het CWI.

TNT Sortering

Het staat het sociaal plan plan voor de sorteerdivisie van TNT. Deze divisie doorloopt een reorganisatie waarbij banen verloren gaan. Het sociaal plan loopt van juni 2006 tot en met maart 2010

Delta Lloyd Groep

Het sociaal plan van de Delta Lloyd Groep is opgesteld voor boventalligheid en herplaatsing van werknemers bij onverwachte omstandigheden. Dit sociaal plan is geldig voor reorganisaties van het bedrijf in de periode juni 2007 tot en met mei 2009.

Sociale Verzekeringsbank

Het sociaal plan van de Sociale Verzekeringsbank geldt voor iedere werknemer die boventallig wordt verklaard in de periode juli 2004 tot en met juni 2009.

Essent

Het energiebedrijf Essent is één van de grootste energiebedrijven in ons land. Het sociaal plan leek tijdelijk nodig voor een grote reorganisatie door de fusie tussen Essent en Nuon. Die fusie is echter in september 2007 afgeblazen. Het sociaal plan van Essent loopt van juni 2005 tot en met juni 2008.

GWK Travelex

GWK Travelex heeft sinds 2007 een nieuw sociaal plan ontwikkeld, omdat vakbonden ontevreden waren over het eerdere plan. Het sociaal plan is bedoeld voor ontslagen van Nederlandse werknemers gedurende de periode juni 2007 tot en met juni 2010.

Essent Kabelcom (nu @Home)

Kabelleverancier Essent Kabelcom heeft in 2006 een nieuw sociaal plan vereist. De vakbonden en Newco hebben lang onderhandeld over het eindresultaat. Het sociaal plan is geldig tot 1 juli 2009.

Achmea

Verzekeraar Achmea is in 2006 gefuseerd met Interpolis. Door deze fusie zijn een aantal werknemers boventallig. Om de integratie van de twee bedrijven te versoepelen is een nieuw sociaal plan ontwikkeld. Deze loopt van april 2006 tot en met december 2008.

Unilever

In 2007 heeft levensmiddelenproducent Unilever laten weten verscheidene fabrieken te sluiten. Om de gevolgen voor de werknemers op te vangen heeft Unilever een speciaal sociaal plan opgesteld. Dit sociaal plan werkt met terugwerkende kracht vanaf november 2007 tot en met maart 2009. Onderstaand sociaal plan is een concept versie

AMO Groningen

AMO Groningen houdt zich bezig met fabricage en distributie van middelen voor de oogchirurgie. Het bedrijf is onderdeel van een Amerikaans concern. Door herstructurering vervalt de productie van het onderdeel in Groningen. Het sociaal plan loopt van februari 2006 tot en met december 2010.

Vitens Hydron

In 2006 zijn de waterbedrijven Vitens en Hydron gefuseerd. Dit heeft geleid tot boventalligheid. Om de gevolgen voor de werknemers op te vangen is er een sociaal plan opgesteld. Dit sociale plan loopt tot 2009.

Martinair

In november 2007 is Martinair gestopt met korte passagiersvluchten. Het bedrijf zat financieel in een slechte situatie. Martinair heeft besloten zich te richten op vrachtvervoer en intercontinentale vluchten. Dit heeft tot gevolg dat banen binnen Martinair verdwijnen. Het sociaal plan loopt van november 2007 tot en met december 2008:

GRATIS meer informatie ontvangen?

Vraag dan snel het boek Sociaal Plan in kort bestek aan!

 

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beƫindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld