Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan HEMA 2019-2020

Sociaal plan voor boventalligen HEMA

Het sociaal plan geldt voor HEMA-werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarvan de functie vervalt. Dit zijn boventallige medewerkers. Uitgangspunt is dat HEMA hulp biedt bij het vinden van nieuw werk of herplaatsing binnen HEMA. Om te bepalen welke werknemers boventallig worden, wordt gebruik gemaakt van het ‘afspiegelingsbeginsel’. Meer over afspiegelen.


Herplaatsing binnen HEMA

Voor de boventallige werknemer kijkt HEMA of de werknemer binnen het bedrijf herplaatst kan worden in een soortgelijke functie. Mocht er geen soortgelijke functie zijn, dan wordt gezocht naar een alternatieve functie. Als de alternatieve functie wordt geaccepteerd, dan geldt het salaris en de arbeidsvoorwaarden die horen bij de alternatieve functie.


Geen herplaatsing binnen HEMA

Als er geen passende functie meer is binnen HEMA, krijgt de medewerker de keuze tussen het begeleidingstraject ‘van werk naar werk ‘ of een ‘versneld vertrek’. De werknemer heeft 5 werkdagen de tijd om een keuze te maken. Als er geen keuze wordt gemaakt door de werknemer, dan start HEMA het traject ‘van werk naar werk’’. Als de werknemer kiest voor versneld vertrek, dan ontvangt de werknemer de ontslagvergoeding volgens de transitievergoeding en 1 extra maandsalaris.


Ontslagvergoeding volgens transitievergoeding

De ontslagvergoeding volgens de transitievergoeding wordt gebaseerd op leeftijd, salaris en het aantal jaren dat werknemer in dienst is:

  • Voor de 1e 10 dienstjaren 1/3 maand per jaar
  • Vanaf het 10e dienstjaar is de vergoeding 1/2 maand per jaar
  • Tot 1 januari 2020 geldt de overgangsregeling: is de medewerker bij ontslag 50 jaar of ouder en heeft de arbeidsovereenkomst ten minste 10 jaar geduurd, dan is de vergoeding over de dienstjaren ná het bereiken van de leeftijd van 50 jaar 1 maand per jaar.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000. Als het jaarsalaris van de medewerker hoger is dan € 81.000, dan bedraagt het maximum één jaarsalaris.


HEMA vergoedt juridische kosten en financieel advies

De werknemer kan aanspraak maken op een bijdrage van € 500 voor juridische of financieel advies kosten.

Meer over juridische hulp bij ontslag

Meer over financieel advies bij ontslag


Hulp bij vinden nieuwe baan: outplacement

Kiest de werknemer voor het begeleidingstraject ‘van werk naar werk’,  dan zal HEMA een outplacementbureau inschakelen. Het traject start op het moment dat de opzegtermijn gaat lopen. Gedurende de opzegtermijn is de werknemer vrijgesteld van werk, zo kan de periode gebruikt worden voor het vinden van nieuw werk. De outplacement periode duurt van 3 tot 12 maanden.

HEMA betaalt het outplacement middels een persoonlijk outplacement-budget. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Ook kan een bijdrage van € 1.500 ter beschikking worden gesteld voor scholing. 

Meer over outplacement

 

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld