Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan NATIONALE NEDERLANDEN 2022

Dit sociaal plan liep in eerste instantie tot 31 december 2021 en is daarna -ongewijzigd- verlengd tot 31 december 2022. Het sociaal plan is van toepassing op medewerkers van NATIONALE NEDERLANDEN (NN) die worden geraakt door een reorganisatie waarvoor een adviesaanvraag is ingediend in 2022.

1. Boventalligheid NN-medewerker
Een functie binnen NATIONALE NEDERLANDEN komt te vervallen wegens bedrijfseconomische redenen of reorganisatie. Hierdoor wordt de werknemer met die functie boventallig. Bij het bepalen van boventalligheid wordt afgespiegeld. Hierbij worden de werknemers in leeftijdsgroepen verdeeld. Vervolgens worden de werknemers met het kortste dienstverband per leeftijdsgroep als eerste boventallig verklaard. De 5 leeftijdscategorieën zijn:

  • 15 tot 25 jaar
  • 25 tot 35 jaar
  • 35 tot 45 jaar
  • 45 tot 55 jaar
  • 55 jaar en ouder

2. Interne herplaatsing binnen NATIONALE NEDERLANDEN
Indien de werknemer boventallig wordt verklaard, heeft deze bij NATIONALE NEDERLANDEN een voorrangspositie wanneer hij of zij solliciteert voor een interne functie. De werknemer dient bij de sollicitatie te vermelden dat deze een voorrangspositie heeft. Geschikte voorrangskandidaten- of kandidaten die binnen 6 maanden voor de functie geschikt te maken zijn- worden uitgenodigd voor een gesprek.
 

3. Externe herplaatsing buiten NATIONALE NEDERLANDEN
Als er geen mogelijkheid is voor een interne functie, maakt de werknemer aanspraak op begeleiding via ‘Van werk naar werk-traject’. Het traject start vanaf het moment dat de opzegtermijn gaat lopen. Het begeleidingsteam van NATIONALE NEDERLANDEN initieert de vervolgstappen voor outplacement.

Het aantal maanden dat de werknemer in aanmerking komt voor begeleiding is afhankelijk van de leeftijd.

Leeftijd werknemer NN        Maanden outplacement begeleiding

Tot 40 jaar

       4 maanden
Tot 50 jaar        5 maanden
50 jaar of ouder        6 maanden

 

Op verzoek van werknemer kan de begeleidingsperiode na het verstrijken daarvan met maximaal 3 maanden worden verlengd, indien dit verzoek ook door het begeleidingsteam wordt ondersteund.

Ook kan werknemer ervoor kiezen eerder uit dienst te gaan tijdens de begeleidingsperiode. In dat geval worden de resterende maanden uitgekeerd bovenop de beëindigingsvergoeding.
 

4. Outplacementbudget van € 12.500
NATIONALE NEDERLANDEN stelt een budget beschikbaar van € 12.500.- voor outplacement. Dit budget kan door de werknemer als instrument worden ingezet bij inschakeling van een outplacementbureau of ter ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf.
Meer over outplacementbureau

  

5. Transitievergoeding bij ontslag
Wanneer interne en externe herplaatsing niet mogelijk is, volgt ontslag. De werknemer krijgt een ontslagvergoeding op basis van de oude transitievergoeding. De formule is:

De vermenigvuldigingsfactor is 1,85

Eerste 10 dienstjaren: 1/3 maand per gewerkt jaar Vanaf 10 dienstjaren:  1/2 maandsalaris per gewerkt jaar Voor werknemers ouder dan 50 jaar geldt een afwijkende opbouw: 1 maandsalaris per jaar dienstverband

De vergoeding van NATIONALE NEDERLANDEN is gemaximeerd op € 325.000.

Meer over belasting besparen transitievergoeding

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld