Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan KPN 2023

Het Sociaal Plan is van toepassing op KPN-medewerkers die voor 1 januari 2025 boventallig worden verklaard. Als er bij KPN om bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen veranderingen plaatsvinden, kan KPN-medewerkers boventallig verklaren. Echter, eerst wordt gekeken of interne herplaatsing binnen KPN mogelijk is.

 

Interne herplaatsing bij KPN mogelijk, dan niet boventallig

KPN stimuleert alle medewerkers om mogelijkheden voor interne herplaatsing te onderzoeken. Als binnen KPN een passende functie beschikbaar is, dan volgt geen boventalligheid, maar een herplaatsing op deze functie. Als er geen passende functie is, dan volgt het sociaal plan.

 

Plaatsmakersregeling

De Plaatsmakersregeling is een instrument dat gebruikt wordt bij specifieke door te voeren reorganisaties in geval van krimp. Het doel van de regeling is het aantal gedwongen ontslagen bij krimp te beperken. Betrokkenen maken plaats voor boventallige collega’s binnen dezelfde groep uitwisselbare functie. Plaatsmakers krijgen dezelfde ontslagvergoeding als boventallige vertrekkers.

 

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

KPN biedt een vaststellingsovereenkomst aan. Dit noemt men ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

 

Ontslagvergoeding gebaseerd op transitievergoeding

De vergoeding is de wettelijke transitievergoeding vermenigvuldigd met factor 1,7. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. De maximale vergoeding is € 150.000 bruto.

Bereken transitievergoeding

Voor KPN-medewerkers die al dienst waren op 31-12-2014 of 31-12-2018 gelden afwijkende formules voor de ontslagvergoeding.

 

KPN Perspectief helpt bij het vinden van een nieuwe baan (outplacement)

Er wordt een arbeidsmarktscan gemaakt die inzicht geeft in de arbeidsmarktpositie binnen en buiten KPN. De ontslagvergoeding kan aangewend worden voor de kosten van zelf gekozen outplacement en/of opleiding.

Meer over outplacement

 

Regeling voor 64-plussers: 50 % werken, 100 % salaris

Als AOW-datum binnen 3 jaar ligt, dan kunt u gebruikmaken van de 50% regeling. U werkt maximaal 2 jaar 50% en ontvangt 100% salaris.

 

Financieel Advies

Financieel advies kunt u kiezen voor een financieel adviseur op kosten van KPN. Dit geeft inzicht in financiële situatie en de financiële gevolgen van verschillende keuzes die u kunt maken.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld