Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan VGZ 2019-2020

Ondersteunt naar nieuwe baan OF ontslagvergoeding
Met het sociaal plan worden VGZ-werknemers ondersteund bij het vinden van een nieuwe baan. Onderdelen zijn een loopbaanscan, het uitwerken van een toekomstplan en een persoonlijk opleidingsbudget.

Vrijwillig vertrek
Men kan kiezen voor een vrijwillige vertrekregeling als boventalligheid wordt voorzien. Als gekozen wordt voor vrijwillig vertrek dan is de ontslagvergoeding 50% van de reguliere ontslagvergoeding.  

Plaatsmaakregeling
Werknemers kunnen gebruik maken van de plaatsmaakregeling als ze vrijwillig willen vertrekken (plaatsmaken). De werknemer maakt plaats voor een andere boventallige werknemer met dezelfde functie die hierdoor in dienst kan blijven. Men heeft recht op een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is gelijk aan de transitievergoeding vermenigvuldigd  met een leeftijdsfactor. Daarnaast kan aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van €750 voor kosten voor juridisch en financieel advies.

Interne herplaatsing binnen VGZ
Voor boventallige werknemers kijkt VGZ of de werknemer binnen VGZ herplaatst kan worden in een soortgelijke functie. Mocht er geen soortgelijke functie zijn, dan wordt gezocht naar een alternatieve functie. De werknemer mag zich hiervoor 6 maanden omscholen indien nodig.

Geen herplaatsing binnen VGZ: vaststellingsovereenkomst met ontslagvergoeding
Als na afloop van het herplaatsingstraject geen interne functie is gevonden, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd via een vaststellingsovereenkomst. De einddatum van de arbeidsovereenkomst is maximaal 4 maanden na aanvang van het herplaatsingstraject. In de vaststellingsovereenkomst wordt een ontslagvergoeding opgenomen. 
Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Ontslagvergoeding hoger dan transitievergoeding
De ontslagvergoeding wordt berekend aan de hand van de transitievergoeding, vermenigvuldigd met een leeftijdsfactor. Voor elk gewerkt jaar, ontvangt men een vergoeding ter hoogte van:

  • 1/3 maand per gewerkt jaar voor de eerste 10 dienstjaren
  • ½ maand per gewerkt jaar na de eerste 10 dienstjaren
  • 1 maand per gewerkt jaar bij 50 jaar en ouder EN langer dan 10 jaar in dienst

De uitkomst wordt vermenigvuldigd met een leeftijdsfactor
  • Jonger dan 40 jaar: x 1,1
  • Tussen 40 en 50 jaar: x 1,6
  • Ouder dan 50 jaar: x 1,75

Vergoeding voor juridische en financiële kosten
Als de VGZ-werknemer kosten maakt voor een jurist of financieel adviseur draagt VGZ bij tot € 750 juridische of financiële kosten.
Meer over juridische kosten ontslag

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld