Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan van Oord 2020 - 2023

Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers wie worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden. Het Sociaal plan treedt in werking op 14 september 2020 en loopt tot 31 december 2023.

 

Drie trajecten bij boventalligheid

Indien de werknemer boventallig wordt, kan hij uit 3 trajecten kiezen.

 

Traject 1: ontslag met begeleiding vinden nieuwe baan

De werknemer wordt aangemeld door Van Oord bij een mobiliteitscentrum. Het mobiliteitscentrum zal de werknemer begeleiden bij de interne of externe sollicitatie. De duur van dit traject is afhankelijk van de leeftijd en het aantal dienstjaren, waarbij de leeftijd voor de helft wordt meegewogen.

Optelsom van (0,5 x leeftijd) en hele dienstjaren

Duur van traject 1

Minder dan 20 jaren

2 – 5 maanden

20 tot 40 jaren

3 – 6 maanden

40 tot 50 jaren

4 – 7 maanden

50 en meer

5 – 8 maanden

Indien er na het verloop van traject 1 geen geschikte functie binnen Van Oord is gevonden, wordt de werknemer ontslagen en ontvangt hij de (wettelijke) transitievergoeding x 1,3.

Daarnaast kan hij genieten van outplacementbegeleiding op kosten van van Oord tot een maximumbedrag van €5.000,-.

Meer over transitievergoeding

 

Traject 2: ontslag zonder begeleiding: hogere transitievergoeding

Volgens dit traject wordt de werknemer ontslagen en geeft Van Oord een ontslagvergoeding mee.

De ontslagvergoeding wordt berekend door middel van de wettelijke transitievergoeding x 1,7. Deze is dus hoger dan in traject 1.

 

Indien de werknemer een lang dienstverband heeft bij Van Oord, ontvangt hij een extra ontslagvergoeding. Deze extra ontslagvergoeding wordt berekend over de totale dienstjaren minus 10 dienstjaren. Het aantal jaren dat hieruit voort komt wordt vermenigvuldigd met 0,25 van het maandsalaris.

 

Traject 3: ontslag zonder begeleiding: uitgestelde ontslagdatum

Van Oord ontslaat de werknemer in onderling overleg met uitgestelde ontslagdatum. De werknemer blijft dus langer bij Van Oord in dienst. De ontslagvergoeding wordt berekend door middel van de wettelijke transitievergoeding x 1,55.

 

Vergoeding juridisch advies vaststellingsovereenkomst

 

Van Oord is bereid een bijdrage te leveren voor de juridische controle van de vaststellingsovereenkomst tot maximaal € 1000,- bij alle trajecten.

Meer over controle vaststellingsovereenkomst

 

Plaatsmakersregeling

Werknemers kunnen gebruik maken van een plaatsmakersregeling. Hier geeft een werknemer aan vrijwillig ontslag te nemen, waardoor een werknemer die boventallig is kan blijven. Bij akkoord van Van Oord kan de werknemer vervolgens kiezen uit traject 2 of traject 3. Voor deze regeling geldt de voorwaarde dat de plaatsmaker en de boventallige werknemer uitwisselbare functies bekleden.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld