Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Partou 2020 – 2022

Het Sociaal Plan is van toepassing op boventallige werknemers van Partou en KidsFoundation en regelt de gevolgen van de herstructurering. De werknemer wordt boventallig wanneer de functie als gevolg van de herstructurering komt te vervallen. Daarnaast kan de werknemer ook op basis van het afspiegelingsbeginsel zijn functie verliezen. Het Sociaal Plan loopt door tot en met 31 december 2022. 

  

Ontslagvergoeding: keuze uit 3 varianten

Het Sociaal Plan kent een aantal varianten, waaruit de werknemer kan kiezen. De Partou werknemer kiest uit een combinatie van een factor boven op de transitievergoeding EN een mobiliteitsperiode. De varianten zijn:

a) Transitievergoeding met factor 1,25 en een mobiliteitsperiode van 6 maanden 

b) Transitievergoeding met factor 1,4 en een mobiliteitsperiode van 5 maanden 

c) Transitievergoeding met factor 1,5 en een mobiliteitsperiode van 4 maanden 

  

In de mobiliteitsperiode ontvangt de Partou medewerker salaris. In de mobiliteitsperiode zoekt de medewerker -met hulp van Partou- naar een nieuwe baan binnen (intern) of buiten Partou (extern). De werknemer ontvangt een berekening van deze 3 varianten en op basis daarvan maakt hij zijn keuze. De werkgever betaalt binnen 30 dagen na de ontslagdatum de overeengekomen transitievergoeding uit aan de werknemer. 

Meer over transitievergoeding berekenen

 

Outplacement voor het vinden van een nieuwe baan

Partou zal zich maximaal inspannen om de werknemer te herplaatsen naar een andere functie, zowel intern als extern. De werkgever zal de werknemer begeleiding naar ander werk aanbieden door het inschakelen van twee externe outplacementbureau’s. Het bureau doet een intake en biedt de werknemer een bij hem passend outplacementtraject aan. De werkgever vergoedt de kosten van het bureau.

Meer over outplacementbureau sociaal plan

 

Daarnaast wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld om onder werktijd trainingen in het kader van het 'werk-naar-werk-traject' te volgen. De werknemer zal zich op zijn beurt ook actief inzetten om een andere interne functie binnen Partou of een externe functie buiten Partou te zoeken. De werknemer zal, gedurende de mobiliteitsperiode, tot de ontslagdatum zijn huidige functie blijven vervullen.

 

Bij niet vinden van functie binnen Partou volgt ontslag via vaststellingsovereenkomst, rechter of UWV

Zodra is vastgesteld dat de werknemer zijn functie zal verliezen en interne herplaatsing binnen Partou niet mogelijk is en de mobiliteitsperiode afgelopen is, zal er een ontslagprocedure worden opgestart. Het ontslag zal naar keuze van de werknemer plaatsvinden via: 

  • Ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst OF  
  • Door het indienen van een ontslagverzoek via UWV of de Rechtbank 

 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u laten controleren of deze voldoet aan het sociaal plan Partou 2020 – 2022?

Doe de gratis controle vaststellingsovereenkomst door Juristen ArbeidsRecht Nederland

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld