Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Zorg en Zekerheid 2018-2019-2020

Het Sociaal Plan Zorg en Zekerheid is van toepassing op werknemers waarvan de functie vervalt of wijzigt. Ook kan sprake zijn van afname van werk. Dit sociaal plan is tot stand gekomen door onderhandelingen tussen Zorg en Zekerheid, De Unie en FNV Finance. Het Sociaal Plan is geldig tot en met 1 juli 2020.

Afspiegelingsbeginsel
Het afspiegelingsbeginsel bepaalt welke werknemers boventallig worden. Meer over afspiegelen.

Werk-naar-werk
Zorg en Zekerheid zal alle benodigde middelen ter beschikking stellen om boventallige werknemers in staat te stellen een ander functie te vinden.

Outplacementtraject en budget van €3.000. 
De werknemer dient een andere functie te zoeken binnen of buiten de organisatie. Het bemiddelingstraject start op het moment van boventalligheid en duurt 6 maanden. Werknemer schakelt zelf een outplacementbureau in. Zorg en Zekerheid geeft de werknemer een budget van €3.000.

De werknemer kan tijdens het bemiddelingstraject de arbeidsovereenkomst op eigen verzoek eindigen. De werknemer heeft dan recht op een beëindigingsvergoeding. 

Meer over outplacement


Scholing voor €5.000. 
Zorg en Zekerheid stelt een bedrag van €5.000 ter beschikking voor scholing ter voorbereiding op een andere functie binnen of buiten Zorg en Zekerheid.

Vertrekstimulering
De boventallige werknemer die voor datum boventalligheid de arbeidsovereenkomst eindigt, kan aanspraak maken op de beëindigingsvergoeding. De arbeidsovereenkomst zal zo spoedig mogelijk met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Beëindigingsvergoeding
De beëindigingsvergoeding is een financiële vergoeding die berekend wordt volgens de ZZ formule:

Ontslagvergoeding= ZZ formule x factor

De ZZ formule wordt berekend aan de hand van:
1/6 van het maandsalaris per half dienstjaar voor de eerste 10 jaren
1/4 van het maandsalaris per half dienstjaar na het 10e dienstjaar
1/2 van het maandsalaris per half jaar bij 50-plussers die minstens 10 jaar in dienst zijn, dit geldt vanaf eerste volledige periode van 6 maanden nadat werknemer 50 jaar is geworden.

De factor bedraagt

Tot 40 jaar

1.65

Van 40 jaar tot 50 jaar

1.85

50 jaar en ouder

2.05


De beëindigingsvergoeding is gemaximeerd op €250.000. Daarnaast zal de beëindigingsvergoeding nooit hoger zijn dan de te verwachten inkomsten tot aan de AOW-datum.
Meer weten? Vraag financieel advies bij ontslag

 

Einde dienstverband via vaststellingsovereenkomst of UWV
Einde wordt gerealiseerd via een vaststellingsovereenkomst of door opzeggen na toestemming van het UWV.

Gratis controle vaststellingsovereenkomst door jurist

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld