Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

SOCIAAL PLAN AEGON 2019 – 2020

Het sociaal plan Aegon loopt tot en met juni 2020. Het sociaal plan Aegon is opgesteld om de gevolgen van reorganisatie voor de boventallige werknemers (met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) op te vangen.

 

Vrijwillige vertrekregeling

Werknemers kunnen kiezen voor een vrijwillig vertrek. Aegon bepaalt welke werknemers gebruik kunnen maken van de vrijwillige vertrekregeling (er mag geen onmisbare kennis verloren gaan). Als Aegon het vrijwillig vertrek accepteert, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld om het ontslag te regelen. Bij vrijwillig vertrek heeft de werknemer recht op een persoonlijk budget (dit is een ontslagvergoeding, gebaseerd op het maandsalaris; Zie verder).

Heeft u een vaststellingsovereenkomst en een berekening van uw ontslagvergoeding ontvangen?

Doe gratis controle vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding

 

Boventalligheid

Boventalligheid vindt plaats zodra er functies vervallen en interne herplaatsing niet mogelijk is. Er wordt afgespiegeld bij het bepalen WIE boventallig is. Vanaf de boventalligheidsdatum is de werknemer vrijgesteld van werk om tijd te besteden aan het vinden van nieuw werk. Zolang de werknemer nog geen vaststellingsovereenkomst heeft getekend, heeft hij/ zij voorrang bij het solliciteren naar interne functies. 

Lees meer over afspiegelen

 

Plaatsmakersregeling

Als boventalligheid is vastgesteld kunnen werknemers die niet boventallig zijn verklaard, gebruik maken van de plaatsmakersregeling. Voorwaarde is dat gedwongen ontslag voor een andere medewerker hierdoor NIET doorgaat. Aegon beslist welke werknemers gebruik kunnen maken van de plaatsmakersregeling.

 

Persoonlijk budget: ontslagvergoeding gebaseerd op maandsalaris

De boventallige Aegon-medewerker krijgt een persoonlijk budget, bestaande uit 2 delen:

Deel A: bedrag van €5.000 vermeerderd met :

  • 3 maansalarissen voor medewerkers tot en met 44 jaar
  • 5 maandsalarissen voor medewerkers van 44 t/m 54 jaar
  • 6 maandsalarissen voor medewerkers van 55 jaar en ouder

Deel B: maandsalaris vermenigvuldigd met een factor afhankelijk van aantal dienstjaren:

  • Medewerkers minder dan 2 jaar in dienst = factor 0
  • Medewerkers langer dan 2 jaar in dienst, dan geldt voor eerste 6 dienstjaren een factor 0,8 en vanaf het 7e dienstjaar een factor 1

Het budget mag naar eigen inzicht worden ingezet.

 

Outplacement

Werknemers kunnen ervoor kiezen hun persoonlijk budget -deels- te besteden geven aan een outplacementbureau naar eigen keuze. Onderdeel van outplacement kan zijn training en scholing voor het vinden van de nieuwe baan. Het outplacementbureau zoekt passende vacatures en helpt bij het solliciteren. Bij de meeste outplacementbureaus is het mogelijk om een gratis en vrijblijvend intakegesprek te voeren.

Meer over outplacement

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld