Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Leden Achmea zeggen ja tegen Sociaal Plan

Een grote meerderheid van de leden van CNV Dienstenbond is akkoord met het onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Achmea. Wel zijn er een aantal zorgen geuit. Tevens hebben CNV Dienstenbond en de collega-vakorganisaties kennisgemaakt met Willem van Duin, de nieuwe CEO. Een grote meerderheid van de leden heeft het onderhandelingsakkoord Sociaal Plan geaccordeerd. Wel zijn er opmerkingen gemaakt over de vier maanden aftrek bij de beëindigingvergoeding en over de uittredingsleeftijd.

CNV Dienstenbond en de overige vakorganisaties hebben zowel de uitslag als de opmerkingen aan Achmea laten weten. De tekst van het Sociaal Plan zal zo spoedig als mogelijk klaar zijn en dan zowel op het intranet van Achmea als op de CNV Dienstenbondsite komen te staan. Er komt ook een herplaatsingreglement waarin zowel de rechten en plichten van het ATC,  als van de leidinggevende en van de medewerker worden omschreven. Om alles in goede banen te leiden komt er ook een casemanager, die het proces in de gaten houdt. Ook komt er een managementrichtlijn, zodat managers correct met de  uitvoering van het Sociaal Plan omgaan. Daarenboven wordt de flexpool voor 57,5 jarigen en ouder snel ingericht. Het is voor zowel medewerkers als Achmea een uitdaging om hieraan een goede invulling te geven.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld