Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Een Sociaal Plan PCM-AD Nieuwsmedia

In het af te sluiten Sociaal Plan PCM-AD Nieuwsmedia zou een groot aantal elementen uit het reeds goedgekeurde Sociaal Plan van TMG ongewijzigd overgenomen kunnen worden, zo luidt het voorstel van directiezijde. Daarbij gaat het zowel om vrijwillige als gedwongen vertrekregelingen. Op donderdag 28 mei vond een eerste overleg plaats over een sociaal plan dat moet gaan gelden voor zowel PCM als AD Nieuwsmedia.

Volgens het voorstel zal het benoemen van boventalligheid gebeuren binnen de regels van het Ontslagbesluit. Dit zou betekenen dat kwaliteitsselectie slechts beperkt en onder strikte voorwaarden mogelijk is. Daarnaast ligt er ook een voorstel om in het Sociaal Plan een regeling op te nemen waarbij journalisten bij vertrek een deel van de geldelijke tegemoetkoming kunnen laten omzetten in freelancewerk.

De NVJ vindt het voorstel, dat de komende dagen goed op papier zal worden gezet, een basis voor verder constructief overleg. De NVJ heeft wel aangegeven te willen praten over de hoogte van freelancetarieven.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld