Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Geen misverstand meer over Sociaal Plan NDC

De NVJ stemt na aanpassing in met een definitief principeakkoord sociaal plan NDC. Al in mei bereikte de NVJ en NDC Mediagroep een principeakkoord, maar een aantal leden stelde zich kritisch op. Naar aanleiding van hun opmerkingen stuurde de NVJ vorige week een brief naar de directie. Het antwoord dat daarop volgde, stemde voor een deel tevreden. Woensdagmiddag werd opnieuw overlegd.

In het principeakkoord is de definitie van het begrip maandsalaris aangepast, zodat deze nu weer strookt met wat daarover in het vorige plan stond. Wel bleef een fundamenteel probleem bestaan over de mogelijke kwaliteitsselectie bij een reorganisatie. Hierbij draaide het om de uitleg van de zin: Daar waar er specifieke aanleiding mocht zijn om van deze procedure af te wijken (kwaliteitsselectie) zal hierover overleg plaatsvinden. Nader overleg heeft er woensdagmiddag toe geleid dat aan vakorganisaties, dus ook aan de NVJ, toch een actieve rol wordt toegekend.

De nieuwe formulering luidt als volgt: Daar waar er specifieke aanleiding mocht zijn om van deze procedure af te wijken (kwaliteitsselectie) zal dit gebeuren in overleg met de ondernemingsraad cq de redactiecommissie en de betrokken vakorganisaties. Voor de NVJ is dit voldoende reden om op korte termijn een handtekening onder het sociaal plan te zetten.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld