Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Onderhandelaarsakkoord sociaal plan Stichting Fluvius

CNV Onderwijs heeft samen met de andere vakorganisaties en het college van bestuur van de Stichting Fluvius in Arnhem een onderhandelaarsakkoord bereikt over een sociaal plan. Het akkoord zal op 30 juni aan de georganiseerde personeelsleden worden voorgelegd. CNV Onderwijs adviseert de leden met het bereikte akkoord in te stemmen. Als gevolg van leerlingdaling en een wankele financiële basis moeten er bij de scholen van Stichting Fluvius 12 volledige banen verdwijnen.

Aanvankelijk wilde het college van bestuur die vermindering realiseren via de weg van gedwongen ontslag. In het overleg is nu een akkoord bereikt over een sociaal plan wat volledig is gebaseerd op het vrijwillig vertrek van medewerkers. Zo zijn er afspraken gemaakt over een pre-FPU-regeling voor werknemers die voor 1 januari 1949 zijn geboren, een premie voor werknemers die zelf (voor een deel van hun betrekking) vertrekken en de mogelijkheid om op detacheringsbasis over te stappen naar de Vervangingspool van de IJsselgroep.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het nauwlettend volgen en evalueren van de uitwerking van het sociaal plan. Indien mocht blijken dat de vrijwillige fase van het sociaal plan onvoldoende effect heeft kunnen in een nieuw sociaal plan aanvullende afspraken worden gemaakt waarin gedwongen maatregelen niet zijn uitgesloten. Ook daarbij zal het accent liggen op behoud van werk en het voorkomen van werkloosheid.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld