Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Geen nieuw Sociaal Plan bij Plus

Plus Retail en CNV Dienstenbond hebben onlangs verkend of er alsnog overeenstemming kon worden bereikt over een nieuw Sociaal Plan. Vorig jaar werden onderhandelingen hierover afgebroken omdat er na lang onderhandelen geen enkel zicht was op een goed resultaat. Daarna heeft de directie met de OR verder onderhandeld over een sociaal plan. Over dit resultaat is vervolgens met CNV Dienstenbond gesproken om te bezien of er alsnog een akkoord kon komen. Helaas heeft CNV Dienstenbond moeten vaststellen dat dit opnieuw niet is gelukt.

Op dit moment ligt er dus bij Plus Retail een Sociaal Plan dat met de OR is afgesproken. De meeste zaken zijn daarin goed geregeld, zoals een goede en intensieve begeleiding van werk naar werk op het moment dat een ontslag voor de deur staat. Vooral de hoogte van de ontslagvergoeding die uitgekeerd wordt bij mogelijke werkloosheid was voor CNV Dienstenbond reden om niet in te kunnen stemmen met het Sociaal Plan.

Ontslagvergoeding.

De hoogte van de ontslagvergoeding zoals nu in het Sociaal Plan is vastgelegd kan lager uitvallen dan de vergoeding die een rechter toekent volgens de zogenaamde nieuwe kantonrechtersformule. Voor CNV Dienstenbond is dit onbespreekbaar. Deze formule die sinds 1 januari gehanteerd wordt valt (met name voor jongere medewerkers, maar ook voor ouderen) slechter uit dan de formule zoals die voor 1 januari 2009 werd gehanteerd. Tenzij er een hele goede reden voor is (omdat het bijvoorbeeld aantoonbaar slecht gaat met een bedrijf) wil CNV Dienstenbond een ontslagvergoeding afspreken die overeenkomt met de oude kantonrechtersformule van voor 1 januari 2009. Plus Retail was echter niet bereid tegemoet te komen aan de wensen van CNV Dienstenbond en hield vast aan een ontslagvergoeding die maximaal op de hoogte van de nieuwe kantonrechtersformule kan uitkomen.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld