Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Medewerkers en vakbondsleden moeten nog wel definitief instemmen over sociaal plan HVC-groep

De gemeente Zaanstad is voornemens om per 1 januari 2010 het cluster Afvalinzameling en Transport onder te brengen bij de HVC-Groep. Een definitief besluit moet nog worden genomen. HVC neemt het complete pakket aan werkzaamheden en materiaal van de gemeente over en daar is een bedrag mee gemoeid van ruim € 13,2 miljoen.

Voor de 60 medewerkers is een Sociaal Plan opgesteld, waar tijdens een ledenvergadering van de vakbond nog over het Sociaal Plan gesproken wordt. Medewerkers en vakbondsleden moeten nog wel definitief instemmen met het Sociaal Plan. Belangrijke punten uit het Sociaal Plan zijn de netto/netto garantie voor de medewerkers voor het salaris en vaste toelagen. Het salarisperspectief voor de medewerker is gegarandeerd.

Dit betekent dat de toekomstige aanspraken op eventuele salarisperiodieken en uitloopschaal zijn gewaarborgd. Medewerkers die bij Zaanstad in vaste dienst zijn, krijgen bij HVC een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarbovenop is er garantie dat niemand de eerste 10 jaar wordt ontslagen op reorganisatiegronden.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld