Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Hoofdlijnenakkoord over sociaal plan verhuizing Stoas

Nadat bonden en werkgevers in een informeel overleg op 2 september hadden aangegeven openingen te zien om het vastgelopen overleg over het sociaal plan voor Stoas weer vlot te trekken is in het eerstvolgende overleg op 18 september overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen voor een sociaal plan.

"In die hoofdlijnen is een goed evenwicht gevonden tussen enerzijds een vergoeding voor de extra reiskosten en reistijd voor de werknemers die meegaan naar de nieuwe locatie in Wageningen en anderzijds een serie vertrekbevorderende maatregelen voor de werknemers voor wie na de verhuizing geen passend werk meer beschikbaar is", aldus Joop Witteveen, regiobestuurder CNV Onderwijs.

Voor de beantwoording van de vraag wat als passend werk moet worden beschouwd zal aansluiting worden gezocht bij de omschrijving zoals die in het sociaal statuut van de Aeresgroep is opgenomen. Werknemers die niet meegaan naar Wageningen kunnen kiezen uit een traject waarbij gezocht zal worden naar passend werk buiten de Aeresgroep of een vertrekpremie.

 De werknemers die voor dat laatste kiezen hebben geen recht op bemiddeling/ondersteuning van de werkgever bij het vinden van een nieuwe baan. De overeenstemming op hoofdlijnen moet nu omgezet worden in een concrete tekst van het sociaal plan. Zodra daarover overeenstemming is zal het sociaal plan als een onderhandelaarsakkoord aan de leden in Den Bosch en Dronten worden voorgelegd.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld