Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Kristal moet beter

De medewerkers van projectontwikkelaar Kristal NV hebben het sociaal plan van de directie afgewezen. Zij vinden met name de bemiddelingstermijn en de schadeloosstelling onvoldoende. Om de directie op andere gedachten te brengen, formuleren CNV Hout en Bouw en FNV Woondiensten nu samen met de leden een beter alternatief.

Kristal wil het personeel met meer dan een derde verminderen en de vestiging in Amsterdam sluiten. Kristal NV is een projectontwikkelaar met diverse woningcorporaties als aandeelhouder. Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam, Rijswijk en Rotterdam met in totaal meer dan 150 werknemers. Van de werknemers wordt 37 procent boventallig, niet alleen bijna alle ingehuurde krachten, ook veel vaste werknemers.

Onderhandelingen over een sociaal plan leidden niet tot resultaat. CNV Hout en Bouw stelt vast dat de termijn voor outplacement die de directie biedt, haar in feite niets kost doordat de opzegtermijn erbinnen valt. Verder vinden bonden en werknemers het onjuist dat de schadeloosstelling afhankelijk wordt gesteld van leeftijd. In de 'kantonrechtersformule' zit immers de lengte van het dienstverband al verwerkt. Bovendien is bemiddelen van 'werk tot werk' in deze tijd van crisis lastig; medewerkers zullen daarvoor meer tijd nodig hebben dan wat de directie nu voorstelt. Terwijl 'schade' niet alleen verlies van werk is, maar ook van dienstjaren of pensioenaanspraken. Of het risico op lager loon.

CNV Hout en Bouw en FNV Woondiensten vinden het bod van de directie van Kristal dan ook zwaar onvoldoende. Gesteund door de werknemers formuleren ze nu een eigen eindbod. Mocht de directie haar plan toch eenzijdig willen opleggen, zoals ze heeft gezegd, dan heeft Kristal geen sociaal plan dat is goedgekeurd en getekend door de bonden.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld