Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

CRG ontslaat 279 medewerkers en legt bonden nieuw sociaal plan voor

De Carint Reggeland Groep heeft 279 medewerkers per 1 januari 2010 ontslag aangezegd. Dit betreffen medewerkers die bij Carint en Reggeland werken. Voor dochterorganisatie SbT is nog niet bekend hoeveel banen er verdwijnen. Bijna 300 medewerkers huishoudelijke hulp kunnen blijven bij CRG. Zij worden voor de AWBZ-zorg (thuiszorg, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg) van de zorginstelling ingezet.

Afgelopen weken is samen met de vakbonden geprobeerd om overgang van onderneming af te dwingen bij de gegunde organisaties. Dit is helaas niet gelukt. Daarom heeft de Raad van Bestuur van CRG alsnog een sociaal plan aan de bonden voorgelegd. De Raad van Bestuur hoopt nog steeds dat de nieuwe aanbieders van huishoudelijke hulp in natura hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de boventallige medewerkers van CRG, Livio en TNWT/Zorgaccent in dienst nemen met de huidige arbeidsvoorwaarden van de individuele medewerkers. De Raad van Bestuur is verheugd dat de wethouders van de Twentse gemeenten zich inspannen om dit te realiseren.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld