Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

KRO en vakorganisaties tevreden over definitief Sociaal Plan

De inhoud van het definitieve Sociaal Plan voor de met ingang van 1 september jl. doorgevoerde reorganisatie ondersteunende diensten en (een deel van) de niet programmatische functies bij de KRO, is met recht ´sociaal´ en past binnen het concept van `Goed Leven'. Tot die conclusie komen de directie van de KRO en de vakorganisaties FNV KIEM en CNV Media.

Zo ligt de focus in het Sociaal Plan op het `van werk naar werk principe'. De betrokken medewerkers blijven na de datum waarop zij boventallig worden verklaard nog maximaal een half jaar in dienst bij de KRO. Dit half jaar wordt benut voor outplacement, om- her en bijscholing en ondersteuning bij het verrichten van sollicitaties. Indien noodzakelijk worden de medewerkers vrijgesteld van hun werkzaamheden om zo een kans op een nieuwe baan te vergroten. Ook is er een ruim bedrag beschikbaar gesteld voor de vergoeding van kosten van opleidingen, outplacement en andere ondersteuning bij het vinden van werk. Indien het onverhoopt niet lukt om in deze periode een nieuwe baan te vinden ontvangt de medewerker bij zijn ontslag een vergoeding op grond van een specifiek voor deze reorganisatie afgesproken `Goed Leven' formule.

Het Sociaal Plan is alleen van toepassing op deze reorganisatie die per 1 september is doorgevoerd en 16 medewerkers betreft. Voor toekomstige reorganisaties binnen de publieke omroep starten binnenkort de onderhandelingen voor een omroepbreed Sociaal Plan. De inhoud van dat plan heeft geen gevolgen meer voor deze reorganisatie.

KRO en de vakorganisaties FNV KIEM en CNV Media zijn verheugd dat het principe akkoord dat 17 november jl. werd bereikt nu, na een schriftelijke stemming onder de vakbondsleden, een definitieve status heeft gekregen.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld