Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Akkoord sociaal plan en massaontslag bij Fujitsu Services Nederland

Voor bijna de helft van de 420 medewerkers van Fujitsu Services Nederland zullen de komende kerstdagen niet prettig zijn. Het bedrijf ziet zich gedwongen rigoureus te reorganiseren en dat kost 200 banen. In een uitgelekt intern memo aan het personeel zegt financieel directeur Rico Schaap van Fujitsu Services uit Maarssen dat er ingrijpende structurele maatregelen genomen moeten worden nemen om slagvaardiger te kunnen opereren en het bedrijf weer gezond te maken voor de toekomst.

 

Als reden voor de reorganisatie voert het bedrijf de snel veranderende klantvraag in de markt voor IT-services aan. Ook is de concurrentie in de afgelopen jaren sterk toegenomen en door de economische crisis zijn de IT-budgetten onder druk komen te staan. Daarop was de bestaande organisatie onvoldoende voorbereid. Ondanks eerder genomen maatregelen werd er de afgelopen jaren verlies geleden en zouden de oorspronkelijke plannen voor 2010 evenmin tot winst leiden. De nu aangekondigde maatregelen moeten het tij keren.

 

Focus op de kernactiviteiten en een daarop toegesneden flexibel organisatiemodel moeten het bedrijf uit het slop trekken. Daarvoor zulen door de gehele organisatie banen worden geschrapt, worden bepaalde functies uitbesteed en overcapaciteiten weggesneden.

 

Dat betekent dat tussen nu en april volgend jaar zo'n 200 medewerkers overtollig worden. Een gedeelte daarvan kan mogelijk intern elders in de organisatie of bij derden aan de slag, maar het gedwongen ontslag van ca. 120 mensen lijkt onontkoombaar.

 

Sociaal Plan en vrijwillige vertrekregeling

De OR van Fujitsu Services heeft ingestemd met het voorgestelde sociaal plan. De betreffende medewerkers worden per brief en in een persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld. Het bedrijf zegt zich maximaal te zullen inspannen om hen te begeleiden bij outplacement.

 

Voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd die niet boventallig zijn verklaard is er een vrijwillige vertrekregeling in het leven geroepen. Wie o.a. niet onmisbaar is en door zijn vertrek een formatieplaats open laat kan van deze regeling gebruik maken. Van een gouden handdruk zal echter geen sprake zijn.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld