Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Eye Film Instituut Nederland

Op 16 februari jl. hebben FNV KIEM en Abvakabo FNV overeenstemming bereikt met Eye Film Instituut Nederland over het sociaal plan. Het sociaal plan regelt de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de fusie van het voormalige Filmmuseum, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, Holland Film en de Filmbank.

De belangrijkste punten uit het sociaal plan zijn:

- er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg van de fusie;
- alle medewerkers hebben een salarisgarantie, inclusief uitloop;
- er zijn overgangsregelingen getroffen voor enkele arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de reiskostenregeling en de pensioenen.

Voor de medewerkers van NIF, Holland Film en Filmbank zijn er verschillende overgangsregelingen afgesproken, afhankelijk van de situatie zoals die was vòòr de fusie.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld