Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Nieuw sociaal plan Jeroen Bosch Ziekenhuis

Werknemersorganisaties en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zetten een handtekening onder een nieuw sociaal plan. De gesprekken tussen de grootste werkgever van ’s-Hertogenbosch en de werknemersorganisaties verliepen probleemloos. Beide partijen hadden hetzelfde doel voor ogen; medewerkers houvast bieden in een onzekere tijd van nieuwbouw en reorganisatie. Belangrijkste punt; geen gedwongen ontslagen. Het plan is in principe doorlopend maar wordt voor mei 2014 geëvalueerd.

Het nieuwe sociaal plan is opgebouwd rondom de afspraak dat niemand gedwongen ontslag krijgt en er goede begeleiding is voor diegenen waarvoor in of buiten het ziekenhuis een andere werkplek gevonden moet worden. In het plan staan daarvoor diverse maatregelen opgenomen zoals herplaatsing, omscholing en detachering. Een ander belangrijk punt in het sociaal plan is dat het anciënniteitprincipe van kracht blijft.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld