Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Kantonrechter tornt niet aan sociaal plan Honeywell

Kantonrechter mr. J.M.H. Pauw ziet geen reden het aangezegde ontslag van vijf werknemers van Honeywell in Emmen ongedaan te maken. Daarmee laat hij indirect het eerder dit jaar afgesloten sociaal plan intact. Honeywell Emmen, met zeker vierhonderd personeelsleden, maakt meet– en regelapparatuur voor boilers en centrale verwarming. De elektronicapoot daarvan is overgeheveld naar Italië, waardoor met ingang van 1 september negentien mensen hun baan verliezen. Het merendeel van hen is akkoord gegaan met het sociaal plan. Dat voorziet in hulp bij het zoeken naar een andere baan, scholing en een ontslagvergoeding.

Vijf werknemers namen echter geen genoegen met het verlies van hun arbeidsplek. Zij stelden vorige maand tijdens een zitting van de kantonrechter dat van boventalligheid geen sprake is. Daarom vinden ze het ontslag niet gerechtvaardigd. De kantonrechter verwerpt in zijn beschikking die stelling. Hij concludeert dat Honeywell op grond van ’bedrijfseconomische en arbeidsorganisatorische omstandigheden’ tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten mag overgaan. De ontslagvergoedingen, variërend van 12.000 tot 129.000 euro bruto, omschrijft Pauw als ’een adequate tegemoetkoming’.
Alleen voor degene met de laagste ontslagvergoeding, maakt de kantonrechter een uitzondering. De man in kwestie krijgt er 8.000 euro bij, omdat onduidelijkheid was ontstaan over de juiste datum van indiensttreding.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld