Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Voorstel NDC heeft niets te maken met verlenging sociaal plan

NVJ, FNV KIEM en CNV Media willen met de directie van NDC praten over verlenging van het sociaal plan zoals dat tot 1 januari 2011 van kracht was. De directie geeft aan dat zij hierop niet wenst in te gaan en dat er vanaf 1 januari j.l. geen sociaal plan meer van toepassing is. Bij reorganisaties van geringe omvang zal men met individuele medewerkers en/of de OR zelf proberen om tot afspraken te komen. Bij grotere reorganisaties zal NDC de bonden wel blijven informeren. De NVJ beraadt zich op de ontstane situatie.

Het overgrote deel van de werknemers van NDC heeft vorig jaar al de voorkeur uitgesproken voor een voortzetting van het bestaande sociaal plan. De situatie is vergelijkbaar met die bij de Telegraaf Media Groep (TMG). Ook daar waren de werknemers tevreden over het bestaande sociaal plan. Dat is dan ook op een aantal kleine punten na, onveranderd voortgezet.

De directie van NDC heeft de vakbonden in december een voorstel gedaan, maar dit sluit niet aan bij de uitgangspunten die de bonden hanteren en waarvoor de leden mandaat hebben gegeven. NDC stelt een maximering van vertrekvergoedingen voor, omdat er in het verleden sprake zou zijn geweest van excessen. Het voorstel leidt er echter toe dat mensen, onder bepaalde omstandigheden, minder krijgen dan ze thans bij de kantonrechter zouden ontvangen. Dus met een toepassing van de nieuwe lagere kantonrechtersformule. Het voorstel van NDC heeft niets meer te maken met het verlengen van een bestaand sociaal plan en ook niets met het bestrijden van excessen, aldus de NVJ. De drie bonden hebben de directie van NDC deze week dan ook laten weten dat onderhandelingen over de hoogte van de maximale bedragen geen zin hebben. Wel willen zij verder praten over een echte verlenging van het sociaal plan zoals dat tot 1 januari van kracht was. De directie van NDC wenst hier niet op in te gaan.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld