Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Principeakkoord Sociaal Plan NDC Mediagroep

NVJ, CNV en FNV Kiem hebben een principeakkoord bereikt met NDC|VBK over een Sociaal Plan. Dit Sociaal Plan is bedoeld voor de reorganisatie die eerder deze maand bij de NDC mediagroep is aangekondigd en waarover op dit moment overleg wordt gevoerd met de ondernemingsraad.

De hoofdlijnen van het principeakkoord:

- Voorafgaande aan eventuele boventalligheid een "plaatsmakersperiode" waarbij naast de bestaande ouderenregeling uit het vorige sociale beleidskader er een plaatsmakersregeling is afgesproken van 0,5 bruto maandsalaris per gewerkt jaar (ongewogen).

- Vervolgens een korte"herplaatsingsperiode" (zowel in- als extern) waarin voor boventallige medewerkers naar andere passende functies wordt gezocht.

- Medewerkers die boventallig worden nemen verplicht deel aan een werk-naar-werk analyse. Deze analyse wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij en geeft inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Pas hierna kan de keuze worden gemaakt voor bemiddeling of direct vertrek.

- Medewerkers die kiezen voor bemiddeling naar ander werk, krijgen intensieve loopbaanbegeleiding gedurende de opzegtermijn (minimaal 2 maanden en maximaal 4 maanden) en een budget/schadeloosstelling gelijk aan factor 0,8 van de oude kantonrechtersformule. Medewerkers die kiezen voor het bemiddelingstraject naar ander werk ontvangen bovendien een budget van 2500 euro voor loopbaanbegeleiding en 2500 euro voor om- en bijscholing.

- Medewerkers die kiezen voor direct vertrek ontvangen een vertrekvergoeding gelijk aan factor 0,8 van de oude kantonrechtersformule. In deze vergoeding is de opzegtermijn verdisconteerd.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld