Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Wereldomroep stap dichterbij

Afgelopen week hebben de directie van de Wereldomroep en CNV Media, FNV Kiem en de NVJ de onderhandelingen over een Sociaal Plan voor de Wereldomroep hervat. Tijdens dit overleg zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Voorafgaand aan het overleg had de directie van de Wereldomroep een concept opgesteld. De basis hiervan wordt gevormd door het Sociaal Plan dat de vakorganisaties met de landelijke publieke omroepen hebben afgesloten.

Zo wordt er in dit concept bijvoorbeeld ook uitgegaan van een ontslagvergoeding gebaseerd op de oude kantonrechtersformule, geldt er een zoektermijn van vijf maanden, en wordt er begeleiding aangeboden bij het vinden van een andere baan, met bijbehorend budget. Er is echter ook een aantal verschillen waarover uitvoerig gesproken is.

Eén van die punten betreft de wijze waarop boventalligheid dient te worden vastgesteld. Wat de bonden betreft dient er, conform het ontslagbesluit, te worden afgespiegeld. Daarnaast kan er, voor eventuele nieuw te creëren functies, in overleg met de OR een sollicitatie procedure worden afgesproken. Daarnaast hebben we ervoor gepleit om in het Sociaal Plan ook een 'plaatsmakersregeling' op te nemen.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld