Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan VolkerWessels voor 2012-2013

Dit sociaal plan is gesloten na overleg met FNV Bouw, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps en geldt van 5 december 2012 tot 31 december 2013.

Op basis van het afspiegelingsbeginsel zal per categorie van uitwisselbare functies bepaald worden welke werknemers boventallig zijn.

Werk naar werk: mobiliteitscentrum

VolkerWessels heeft een mobiliteitscentrum opgericht met als doel boventalligen te ondersteunen bij het vinden van een functie binnen of buiten VolkerWessels. De werknemer kan vanaf aanmelding twee jaar gebruik maken van deze ondersteuning. Indien de werknemer voor een passende functie moet worden her-, om- of bijgeschoold, zal het mobiliteitscentrum de kosten dragen. Als de toetsingscommissie oordeelt dat sprake is van een passende functie en de werknemer weigert deze functie, dan heeft de werknemer geen recht meer op voorzieningen, vergoedingen en uitkeringen uit het sociaal plan.

Financiële voorzieningen

De werknemer ontvangt tijdens de periode dat hij een WW-uitkering geniet een aanvulling gedurende 2 jaar op zijn WW-uitkering van 17,5% van zijn maandsalaris.

Als de werknemer binnen de duur van de WW-uitkering in dienst treedt bij een ander bedrijf, dan ontvangt hij een eenmalige ontslagvergoeding. Dit is gebaseerd op de kantonrechtersformule met een correctiefactor (C) 0,9 minus het bedrag van de ontvangen aanvullingen, waarna deze uitkomst wordt vermenigvuldigd met 50%.

Als de maximale uitkeringsduur van de WW-uitkering is verstreken en de werknemer heeft geen andere functie gevonden, ontvangt werknemer een eenmalige ontslagvergoeding. Dit is de kantonrechtersformule met een correctiefactor 0,9 minus het totaal van de aanvullingen.

Ontslagvergoeding voor snelle vertrekkers

Als de werknemer aangeeft direct de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen dan heeft hij recht op een financiële ontslagvergoeding. Dit is de kantonrechtersformule met een correctiefactor van 0,6.

Indien werknemer instemt met beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst ontvangt de werknemer een extra vergoeding van 1 maandsalaris.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld