Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan HVC (Huisvuilcentrale) 2013-2014

Het sociaal plan treedt in werking op 1 januari 2013 en eindigt op 30 juni 2014. Bij boventalligheid kunnen zich drie situaties voordoen:

- functie van de werknemer vervalt (werknemer ontvangt ontslagvergoeding)

- functie van de werknemer blijft bestaan, maar het aantal formatieplaatsen wijzigt waaronder het afspiegelingsbeginsel de ontslagvolgorde bepaalt

- functie van de werknemer wijzigt zodanig dat moet worden uitgegaan van een nieuwe functie die niet uitwisselbaar is met de oude functie waardoor deze komt te vervallen

Werknemer moet passende functie accepteren

Een aanbod voor een passende functie wordt aan de werknemer gedaan en de werknemer moet binnen twee weken de passende functie accepteren. Als intern  geen andere functie voor de werknemer voorhanden is, biedt HVC de boventallige werknemer outplacementbegeleiding aan voor de duur van zes maanden, door middel van een door partijen geselecteerde outplacementbureau. Voor werknemers ouder dan 50 jaar kan het traject met drie maanden worden verlengd. Een boventallige werknemer wordt na een korte periode van overdracht vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden onder doorbetaling van het salaris.

Ontslagvergoeding op basis van nieuwe kantonrechtersformule

Bij de berekening van de ontslagvergoeding wordt uitgegaan van de nieuwe Kantonrechtersformule. De correctiefactor is 0,9. De beëindigingvergoeding zal niet hoger zijn dan de te verwachten inkomstenderving tot aan de AOW-datum. 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld