Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Landelijke Publieke Omroepen tot en met 2013

Het sociaal plan is aanvankelijk overeengekomen voor de periode van 1 juni 2010 tot en met 30 juni 2013. In 2012 is overeenstemming bereikt over een ongewijzigde verlenging tot en met 31 december 2013. Dit sociaal plan is mede ondertekend door FNV KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de NVJ.

 

Vaststelling boventalligheid

Voor het bepalen van de ontslagkeuze bij het vervallen van arbeidsplaatsen is het afspiegelingsbeginsel van toepassing. Hierbij gelden de leeftijdscategorieën: 15-25, 25-35, 35-45, 45-55 en 55 jaar en ouder. Per leeftijdsgroep komen de werknemers met het kortste dienstverband als eerste in aanmerking voor ontslag.

 

Interne en externe plaatsing

De werkgever zorgt voor professionele begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe arbeidsplaats buiten de werkgever en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie. De kosten komen voor rekening van de werkgever tot € 5.000,-. De werknemer kiest ervoor om het budget in te zetten bij het mobiliteitscentrum of een outplacementbureau. Ook kan er gekozen worden voor het volgen van een opleiding. Een outplacement traject voorziet in persoonlijke coaching, actieve jobsearch, sollicitatietraining, leren netwerken en het vinden van vacatures. De trajecten duren maximaal 12 maanden. Als de werknemer afziet van outplacement dan heeft hij geen recht op een vervangende vergoeding. De werkgever zal de ex-werknemer gedurende 12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst voorrang geven voor vacant gestelde functies bij werkgever.

 

Ontslagvergoeding en remplaçantenregeling

Boventallige werknemers die niet intern worden herplaatst ontvangen een ontslagvergoeding gebaseerd op de oude kantonrechtersformule. De correctiefactor C=1. De vergoeding kan nooit hoger zijn dan de inkomstenderving tot aan de pensioenleeftijd.

Ook biedt de werkgever een remplaçantenvergoeding aan. De remplaçantenvergoeding wordt berekend als ware het sociaal plan op de remplaçant van toepassing. Deze remplaçantenvergoeding kan niet hoger zijn dan de ontslagvergoeding op basis van onvrijwillig vertrek.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld