Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Rijksoverheid 2013 tot 2016 in afrondende fase

De vakbonden van rijksambtenaren (Abvakabo FNV, Ambtenarencentrum, CMHF en CNV Publieke Zaak) en minister Blok van Wonen en Rijksdienst hebben een akkoord gesloten betreffende het sociaal beleid bij reorganisaties van de Rijksoverheid voor de periode 2013 tot 2016. Dat melden het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vakbonden. Het verkleinen van de Rijksoverheid gaat tot grote reorganisaties leiden, bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat en de Dienst Justitiële Inrichtingen (gevangenissen).

 

In het akkoord zijn brede afspraken gemaakt over onder andere de begeleiding van werk naar werk van ambtenaren die hun baan zullen verliezen. Enkele van de belangrijkste afspraken op een rijtje:

- Ambtenaren worden intensief begeleid van werk naar werk,

- Het afspiegelingsbeginsel bepaalt de ontslagvolgorde, met andere woorden welke ambtenaren als eerste voor ontslag in aanmerking komen,

- Tot 2016 wordt geen ontslag wegens reorganisatie gegeven, tenzij de medewerker niet meewerkt aan het vinden van ander werk,

- De ontslagvergoeding is -voorlopig- maximaal € 75.000,- totdat er meer duidelijkheid is over een centraal sociaal akkoord. De vakbonden en werkgeversorganisaties discussiëren nog over dit onderdeel van het regeerakkoord waarin ontslagvergoedingen gemaximeerd zouden worden op € 75.000,-. Vakbonden zijn tegen.

 

De vakbonden zullen dit onderhandelaarsakkoord met een positief advies voorleggen aan hun leden.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld