Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Van Gansewinkel 2012-2013-2014-2015

Het sociaal plan geldt van 28 september 2012 tot en met 28 september 2015 en is mede ondertekend door Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie.

 

Herplaatsing van boventallige medewerkers

Van Gansewinkel zal de werknemer gedurende 6 maanden ondersteunen bij het vinden van ander werk, intern of extern. De werknemer kiest dan voor de optie 'begeleid zoeken'. Dit kent twee vormen:

- Begeleiding door een bemiddelingsbureau (outplacement) die vacatures zal zoeken; de werknemer wordt aangemeld bij het bemiddelingsbureau en wordt via een individueel begeleidingsplan begeleid.

- Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap; de werknemer kiest voor het beginnen van een eigen onderneming of als ZZP'er. Werknemer maakt gebruik van een gespecialiseerd bemiddelingsbureau.

Boventallige werknemers worden, als er sprake is van een passende/gelijke/gelijkwaardige functie,volgens het principe van omgekeerde afspiegeling direct in de vacature geplaatst. In overleg met de OR is bepaald welke functies uitwisselbaar zijn. Boventallige werknemers binnen Van Gansewinkel hebben voorrang op interne vacatures.

 

Ontslagvergoeding op basis van kantonrechtersformule

De boventallige werknemer die niet intern kan worden herplaatst, heeft recht op een ontslagvergoeding volgens de nieuwe kantonrechtersformule. Correctiefactor is 1,2. Voor werknemers waarvan de functie is ingedeeld in schaal H* tot en met O of hoger en werknemers die een functiecontract hebben, bedraagt de ontslagvergoeding maximaal € 150.000,-. De ontslagvergoeding kan ook nooit meer bedragen dan het inkomen dat de werknemer tot de pensioengerechtigde leeftijd verminderd met de WW-uitkeringen verdiend zou hebben. De ontslagvergoeding wordt binnen 2 maanden uitbetaald.

 

Extra ontslagvergoeding voor snelle vertrekkers

De snel vertrekkende werknemer die minimaal 1 maand voor afloop van de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst beëindigd, ontvangt de ontslagvergoeding plus een maandsalaris.

Kantonrechtersformule berekenen

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld