Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Wegener 2011-2012-2013

Het sociaal plan van Wegener had in principe een werkingsduur tot en met december 2012, maar is verlengd tot ten minste 1 juli 2013. Het is mede ondertekend door FNV Kiem, CNV Media, De Unie, de NVJ en COR.

Boventalligheidsverklaring

- via causaal verband (in verband met vervallen functie)

- via afspiegeling

- via selectie op basis van geschiktheid

Wegener Mobiliteitsbureau ondersteunt van werk naar werk

Wegener ondersteunt bij het zoeken naar een andere functie zowel intern als extern. Het Wegener Mobiliteitsbureau is verantwoordelijk voor de interne plaatsingsmogelijkheden inclusief het bijhouden van de interne vacatures. Voor externe search wordt een externe outplacement deskundigen ingeschakeld. Verder bestaan de herplaatsingactiviteiten uit:

- geven van adviezen en trainingen ter vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt (schrijven van CV, sollicitatiebrieven, voeren van sollicitatiegesprekken)

- geven van trainingen ter versterking van competenties en advisering over opleidingen/trainingen/vorming die bijdragen aan vergroten kansen op de arbeidsmarkt

- begeleiding bij netwerken

- adviseren over mogelijkheden om als zelfstandige verder te gaan

Voor oriëntatie op de externe arbeidsmarkt schakelt het Wegener Mobiliteitsbureau derden in voor specifieke loopbaanbegeleiding. Het Mobiliteitsbureau kan het outplacementtraject uitbesteden aan een extern outplacementbureau.

Herplaatsing in een lagere functie

Als het maximum schaalsalaris van de nieuwe functie lager is dan in de oude situatie, is het verschil een Sociaal Plan-toeslag. Als er na twee jaar na de overplaatsing nog steeds sprake is van een Sociaal Plan-toeslag, wordt deze afgebouwd met 5% per maand.

Ontslagvergoeding op basis van nieuwe kantonrechtersformule

Bij een vertrekregeling eindigt het dienstverband op de laatste dag van de oriëntatietermijn. De uitkering is gelijk aan factor 0,65 van de nieuwe Kantonrechtersformule. Peildatum voor de vaststelling van de duur van het dienstverband is de ingangsdatum van de boventalligheid. De uitkering bedraagt nooit meer dan de verwachte inkomensderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Men houdt rekening met de hoogte en de duur van een WW-uitkering. De ontslagvergoeding is ook bedoeld als vergoeding voor een eventuele fictieve opzegtermijn.

ontslagvergoeding berekenen

Ouderenregeling

De ouderenregeling is van toepassing op boventallige werknemers die geboren zijn in 1949 of eerder en in aanmerking komen voor 1 van de VUT-/prepensioen overgangsregelingen. Voor deze werknemers geldt geen oriëntatietermijn. Men krijgt op de VUT-uitkering een aanvulling zodat de totale uitkering op het moment van ingaan van de VUT 75% van het bruto salaris bedraagt.

De pensioenopbouw wordt volledig voortgezet tot de 65-jarige leeftijd. De kosten worden door werkgever en werknemer gezamenlijk betaald.

sociaal plan 2013 boekje aanvragen 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld