Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Afzien van afspiegelen mogelijk volgens Sociaal Akkoord 2013

In het sociaal akkoord dat tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet is gesloten wordt de mogelijkheid geboden dat in (cao-)afspraken onder voorwaarden kan worden afgezien van het afspiegelingsbeginsel bij ontslag.

Het afspiegelingsbeginsel is in de huidige praktijk een belangrijk onderdeel in een sociaal plan. Afspiegelen bepaalt welke werknemers als eerste voor ontslag worden voorgedragen bij een reorganisatie. Afspiegelen gebeurt op basis van functie, leeftijd en lengte van het dienstverband. In principe wordt dit beginsel gebruikt bij elk bedrijfseconomisch ontslag.

Afspiegelingsbeginsel gaat over uitwisselbare functies

Dat betekent niet dat de werknemers uitwisselbaar zijn, maar de functies zelf. Dit wordt bepaald aan de hand van de aard, inhoud, functieniveau en het salaris van de functie. Als bepaalde functies uitwisselbaar zijn en in die functie moeten de ontslagen vallen, dan wordt vervolgens het afspiegelingsbeginsel toegepast. De werknemers worden in 5 leeftijdsgroepen ingedeeld:

- 15 tot 25 jaar

- 25 tot 35 jaar

- 35 tot 45 jaar

- 45 tot 55 jaar

- 55 jaar en ouder

De procentuele leeftijdsopbouw moet voor als na de ontslagen gelijk blijven. De ontslagen vallen dus in alle leeftijdsgroepen. Per leeftijdscategorie worden de werknemers met het kortste dienstverband als eerste ontslagen. Voor werknemers met een unieke functie binnen het bedrijf geldt een uitzondering: voor hen wordt het afspiegelingsbeginsel niet toegepast.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld