Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Deutsche Bank eindigt 2013

Actueel: Sociaal plan Deutsche Bank 2016

 

Het sociaal plan voor boventallige werknemers van Deutsche Bank geldt tot en met 31 december 2013 en is mede ondertekend door FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond.

 

Reorganisatie maakt onderscheid in gewijzigde functies

Bij een reorganisatie wordt onderscheid gemaakt tussen ingrijpend en niet ingrijpend gewijzigde functies. Van ingrijpend gewijzigd is sprake wanneer een verandering gepaard gaat met een duidelijke verandering in gewenste competenties (gedrag, kennis en vaardigheden), verantwoordelijkheden, bevoegdheden, autonomie, afwisseling in het werk en/of intrinsieke beloning. Bij ingrijpend gewijzigde functies past Deutsche Bank een plaatsingsprocedure toe, gebaseerd op belangstellingsregistratie en potentieelbeoordeling.

 

Afspiegelen bij niet ingrijpende functiewijzigingen

Bij niet ingrijpend gewijzigde functies waarbij sprake is van reductie van arbeidsplaatsen, wordt afgespiegeld in de leeftijdscategorieën, te weten: vanaf 15 tot 25 jaar, vanaf 25 tot 35 jaar, vanaf 35 tot 45 jaar, vanaf 45 tot 55 jaar en vanaf 55 jaar en ouder. Bij deze afspiegeling is het aantal dienstjaren bij de Deutsche Bank van belang, inclusief de overgenomen dienstjaren van rechtsvoorgangers.

 

Redeployment Center Deutsche Bank begeleidt naar nieuwe baan

De boventallige medewerker kan kiezen voor begeleiding via het Redeployment Center of direct vertrek. De begeleiding heeft een maximale duur van 7 maanden en de Deutsche Bank schakelt externe expertise in voor het vinden van een passende functie binnen of buiten Deutsche Bank. Bij in- of externe plaatsingsmogelijkheden waarbij een opleiding nodig is, is recht op een opleidingsbudget van € 2.000,-.Tijdens de begeleiding wordt de werknemer vrijgesteld van werk, tenzij de medewerker voor minimaal 6 maanden intern kan worden herplaatst. Gedurende de begeleiding heeft de medewerker recht op salaris en overige arbeidsvoorwaarden.

 

Verplicht passende functie aanvaarden

De medewerker is verplicht een passende functie te aanvaarden. Weigert de medewerker dit, dan wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd zonder enige ontslagvergoeding. Onder een passende functie verstaat men een functie die aansluit bij:    

- de vakkennis en ervaring

- de persoonlijke kwaliteiten en inkomen

- de ambitie, wensen en ontwikkelingsmogelijkheden

- de persoonlijke omstandigheden van de medewerker en zijn gezin

 

Ontslagvergoeding op basis van oude kantonrechtersformule bij direct vertrek

De ontslagvergoeding is gebaseerd op de oude kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor (c) wordt gesteld op 1,2. De ontslagvergoeding kan nooit meer bedragen dan het resterende bruto salaris tot de AOW datum.

 

Ontslagvergoeding na gebruikmaken van  het Redeployment Center

De ontslagvergoeding bij vertrek uit het Redeployment Center is als volgt: de correctiefactor is 0,9 bij vertrek gedurende de eerste 3 maanden en 0,8 bij vertrek gedurende de laatste 4 maanden.

Berekenen kantonrechtersformule

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld