Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan GWK Travelex 2013-2015

Het sociaal plan van GWK Travelex geldt van 1 april 2013 tot en met 1 april 2015 en is mede ondertekend door De Unie en FNV Bondgenoten.

Vaststelling boventalligheid

De vaststelling van boventalligheid doet zich voor wanneer functies verdwijnen als gevolg van het beëindigen, herinrichten of inkrimpen van bedrijfsactiviteiten. Hetafspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies.

Doel van sociaal plan GWK Travelex is van werk naar werk

Het doel van het sociaal plan is om boventallige werknemers van werk naar werk te begeleiden met behulp van professionele ondersteuning. Voor professionele ondersteuning tijdens het begeleidingstraject zal de werkgever een CEDEO erkend outplacementbureau inschakelen. De duur van het outplacementtraject is 6 maanden, echter is ook afhankelijk van de afspraken met het outplacementbureau en kan verlengd worden met 2 maanden.

Begeleiding moet kansen op nieuwe baan verbeteren

De begeleiding heeft tot doel de kansen van de werknemer op de interne en externe arbeidsmarkt te verbeteren en bestaat uit een individuele of groepsgewijze begeleiding bij het vinden van ander werk. De kosten van de begeleiding komen voor rekening van GWK Travelex.

Ontslagvergoeding op basis van kantonrechtersformule

De boventallige werknemer die niet intern kan worden herplaatst ontvangt van GWK Travelex bij einde van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is de kantonrechtersformule met een factor C=1.

Ontslagvergoeding 10 % hoger voor snelle vertrekkers

Een werknemer die de vaststellingsovereenkomst binnen 7 dagen ondertekent, maakt aanspraak op de ontslagvergoeding voor snelle vertrekkers. Dit betreft de kantonrechtersformule met een correctiefactor (C) van 1,1.

Ontslagvergoeding voor vrijwillige vertrekkers 75 % van kantonrechtersformule

Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen en er daardoor voor zorgt dat een boventallige werknemer kan blijven, heeft recht op 75% van de ontslagvergoeding met correctiefactor 1.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld