Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Holland Casino 2013

Voor de tweede keer hebben Holland Casino en de vakbonden ABC en De Unie overeenstemming bereikt over een nieuw sociaal plan. Het eerdere akkoord, dat in maart 2013 werd bereikt, werd later herroepen door Holland Casino, omdat de prognoses over de financiële situatie van Holland Casino achterhaald zouden zijn.

Vakbond FNV was zo boos dat ze bij de tweede onderhandelingsronde niet aanwezig wilde zijn. De vakbonden ABC en De Unie hebben samen met Holland Casino in een 20 uur durend overleg overeenstemming bereikt over een nieuw sociaal plan.

Verslechtering financiële situatie Holland Casino

De bonden hadden een adviesbureau ingeschakeld om te bepalen of er inderdaad sprake was van een verslechterde financiële situatie . Dit bleek het geval. Het is echter mogelijk dat de prognoses positiever uitvallen dan waar Holland Casino rekening mee houdt. Daarom is er in het nieuwe akkoord een bedrag van € 2,5 miljoen bedongen ten gunste van de mensen die gedwongen ontslagen zullen worden. Voor deze werknemers is een bijzondere garantieregeling afgesproken.

Garantieregeling afhankelijk van eigen vermogen Holland Casino

Als het eigen vermogen in 2014 weer op het niveau komt van eind 2012, zal de garantie worden uitgekeerd. Eind 2012 bedroeg het vermogen van Holland Casino zo'n € 62 miljoen, en dat is dus de doelstelling voor eind 2014.

De belangrijkste afspraken in het sociaal plan Holland Casino

- Sociaal plan heeft een looptijd tot 31 december 2013

- Herplaatsing en uitwisselbaarheid zijn kernfactoren

- De ontslagvergoeding bij gedwongen ontslag is de nieuwe kantonrechtersformule met een correctiefactor C=0,7. De maximale hoogte is € 100.000,-. Als de bovengenoemde garantieregeling doorgang vindt, dan zal een nabetaling ter grootte van C=0,3 worden gedaan. Bereken kantonrechtersformule in de kolom rechts.

- Voor elke boventallige werknemer is een outplacement- en scholingsbudget beschikbaar van minimaal 2500 en maximaal 8500 euro, afhankelijk van het aantal dienstjaren

- Werknemers kunnen kiezen voor een aantal door de vakbonden geselecteerde outplacementbureaus

- Er komt een regeling Vrijwillige Aanpassing Arbeidsduur (VAA). Dit kan worden aangewend als vrijwillig vertrekregeling of om korter te gaan werken. Deze ontslagvergoeding is ook gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule met C=0,7. De regeling geldt voor alle werknemers. Enige voorwaarde is dat een gedwongen ontslag hiermee wordt voorkomen.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld