Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Essent 2013 tot 2016

Het sociaal plan van Essent dat liep tot 30 juni 2013 is verlengd tot 1 januari 2016. Het is ondertekend door Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N. Het is ook van toepassing op werknemers van Enexis.

Het sociaal plan is van toepassing op werknemers van wie de functie is vervallen, komt te vervallen en/of wijzigt in verband met een reorganisatie, integratie en/of efficiency-operatie. Het management stelt aan de hand van een functieovergangsmatrix de wijziging vast.

Jobcenter van Essent

Het Jobcenter heeft een centrale rol bij de begeleiding van de boventallige werknemer. Het Jobcenter is na boventalligheid verantwoordelijk voor de begeleiding. De boventallige werknemer heeft recht op een mobiliteitsperiode van drie jaar waarin hij wordt begeleid en bemiddeld naar ander werk. De bemiddelingsperiode kan worden verlengd als een situatie daartoe aanleiding geeft.

Van-werk-naar-werk-contract

De boventallige werknemer wordt begeleid door een vaste adviseur. De eerste zes maanden richt de begeleiding zich op het vinden van een interne functie, daarna wordt ook gezocht naar een externe functie buiten Essent.

Binnen een maand na de boventalligheidsverklaring wordt een van-werk-naar-werk-contract opgesteld waarin drie hoofdstukken zijn opgenomen. Het eerste hoofdstuk is het in kaart brengen van de situatie, een analyse van de werkervaring en de competenties van de boventallige.

Hoofdstuk twee bevat de mogelijkheden en wensen van de boventallige en de inventarisatie van mogelijke functies waarop de werknemer herplaatst zou kunnen worden. Ook worden afspraken gemaakt over welk ander werk wordt gezocht.

In het derde hoofdstuk worden afspraken vastgelegd over een scholingstraject, het volgen van sollicitatietraining en begeleiding bij sollicitaties. In dit hoofdstuk worden ook afspraken vastgelegd  over het verrichten van tijdelijke werkzaamheden als onderdeel van het arbeidsproces, intern ofwel extern, inclusief het aantal uren per week. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de duur voor de herplaatsing en de benodigde scholing.  

Mobiliteitspremie bij eind dienstverband

Indien de boventallige werknemer op eigen verzoek ontslag neemt, niet herplaatst wordt, of herplaatst wordt op een externe functie, ontvangt de werknemer een mobiliteitspremie.  De hoogte van de premie is afhankelijk van het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt:

- Bij vertrek in de eerste zes maanden van de mobiliteitsperiode bedraagt de uitkering 125% van de mobiliteitspremie

- Vanaf de zevende maand tot en met de 24ste maand 100%

- Vanaf de 25ste tot en met de 36ste maand 75%

De mobiliteitspremie is nooit hoger dan het inkomensverlies plus compensatie voor gemiste pensioenopbouw.

Interne herplaatsing

Indien na interne herplaatsing de werknemer een garantiesalaris ontvangt, kan er in plaats van behoud van het garantiesalaris en garantieperspectief gekozen worden voor een eenmalige vergoeding bij salarisverschillen. Dit wordt berekend met de formule X x Y x Z, waarbij:

- X is aantal gewogen dienstmaanden gedeeld door 2. Maanden voor het 40ste levensjaar maal 1, maanden tussen 40 en 50ste levensjaar maal 1,5 en alle maanden vanaf het 50ste levensjaar maal 2.

- Y is verschil tussen maandsalaris op het moment van herplaatsing en het maximale salaris van de functie waarin de werknemer wordt herplaatst.

- Z is de vermenigvuldigingsfactor 1,1.

Starten eigen bedrijf na ontslag

Het Jobcenter biedt ook ondersteuning bij de voorbereiding van een eigen bedrijf. Deze ondersteuning bestaat uit juridisch, financieel, fiscaal en commercieel advies. De kosten komen voor rekening van Essent.

Boek start uw bedrijf na ontslag

Wilt u meer informatie over het starten van een eigen bedrijf na ontslag: bestel het gratis boek Start uw eigen bedrijf na ontslag van NextJob Outplacement.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld