Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Tata Steel loopt tot 2016

De doelstelling van het sociaal plan Tata Steel is begeleiding van werk naar werk. Tata Steel en de vakbonden hebben in het sociaal plan afspraken gemaakt over de opvang van de personele gevolgen van het verbeterprogramma 'Beter Werken'. Het sociaal plan eindigt op 1 april 2016.

Tata Steel Herplaatsingsplan

Als boventalligheid ontstaat, zal de OR om advies worden gevraagd. Een herplaatsingsplan is onderdeel. In het herplaatsingsplan wordt toegelicht:

- functies die vervallen

- interne herplaatsingsmogelijkheden door pensionering en vacatures

- interne herplaatsingsmogelijkheden en inbesteed werk binnen en buiten de werkeenheid. De werkeenheid geeft de mogelijkheden binnen de werkeenheid, het mobiliteitscentrum buiten de werkeenheid.

Tata Steel Mobiliteitscentrum

Na het adviestraject wordt de boventalligheid vastgesteld op basis van het afspiegelingsbeginsel. Als er geen interne herplaatsingsmogelijkheden zijn en geen inbesteed werk mogelijk is, wordt de werknemer boventallig. De functie is vervallen en vanaf dat moment valt de werknemer onder verantwoordelijkheid van het mobiliteitscentrum.

Begeleiding door mobiliteitscoach

Bij aanmelding bij het mobiliteitscentrum krijgt de werknemer een mobiliteitscoach. Bij de start van het traject krijgt de werknemer een loopbaanadvies. Op basis hiervan wordt bepaald welke instrumenten ingezet worden, zoals interne/externe herplaatsing, detachering en om- en bijscholing. De kosten voor scholing komen voor rekening van Tata Steel. De afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk herplaatsingsplan. Indien gekozen wordt voor externe bemiddeling, zal gebruik worden gemaakt van een extern outplacementbureau.

Na 6 maanden zal de voortgang en de effectiviteit van het persoonlijk herplaatsingsplan worden geëvalueerd. Maximale duur van het herplaatsingstraject is 15 maanden. Het traject kan eventueel met maximaal 3 maanden worden verlengd.

Plaatsmakerspremie

Een werknemer die vrijwillig ontslag neemt en een plaats achter laat waarop een boventallige werknemer geplaatst kan worden, ontvangt een plaatsmakerspremie. De plaatsmakerspremie is een vergoeding conform de nieuwe kantonrechtersformule met een correctiefactor C=0,6. De vergoeding bedraagt niet meer dan de te verwachten inkomstenderving van de werknemer tot aan een pensioen op 63,5 jarige leeftijd.

Vertrekstimulering voor boventallige werknemer

Boventallige werknemers kunnen binnen 2 maanden kiezen voor een vrijwillig vertrek met vertrekstimulering. Deze vergoeding is een vergoeding conform de nieuwe kantonrechtersformule met een correctiefactor van 1,25.

Ontslagvergoeding

Bij een beëindiging gedurende of aan het eind van het herplaatsingstraject van 0 tot en met 15 maanden ontvangt de werknemer een ontslagvergoeding conform de nieuwe kantonrechtersformule met een correctiefactor C=1. Een beëindiging tussen 16 en 18 maanden geeft recht op een ontslagvergoeding met correctiefactor C=1, onder aftrek van de bruto maandsalarissen die na 15 maanden herplaatsingstraject genoten zijn.

De ontslagvergoeding bedraagt nooit meer dan de te verwachten inkomstenderving van de werknemer tot aan pensioen op 63,5 jarige leeftijd. De werknemer kan met de werkgever overleggen over de wijze waarop de ontslagvergoeding wordt uitbetaald. In geval wordt gekozen voor een stamrecht, dan zal Tata Steel medewerking verlenen.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld