Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Generali Verzekeringen 2013 - 2015

Het sociaal plan Generali Verzekeringen is ingegaan op 1 juni 2013 en loopt tot 31 december 2015. Het is mede ondertekend door FNV Bondgenoten, De Unie en CNV.

 

Boventalligheid en herplaatsen

Boventallig is de werknemer wiens functie in de nieuwe personeelsformatie komt te vervallen of voor wiens functie in de nieuwe organisatie minder formatieplaatsen beschikbaar zijn en die nog niet is herplaatst. Het boventallig stellen van een medewerker geschiedt op basis van afspiegeling  (laagste anciënniteit eerst) per categorie inwisselbare functie.

De uitgangspunten van herplaatsing:

- Voldoen aan de functie-eisen op grond van kennis, ervaring en/of opleiding dan wel binnen afzienbare tijd daaraan kunnen voldoen

- Als er meerdere kandidaten voldoen aan de functie-eisen, dan geldt afspiegeling

- Bij herplaatsing in een niet-passende geschikte functie wordt het salaris in 3 jaar afgebouwd tot het nieuwe salarisniveau. Het eerste jaar ontvangt de werknemer een bijdrage van 100% van het verschil. Het tweede jaar 66% en het derde jaar 33%.

 

Mobiliteitsvoorzieningen van Generali

De boventallige  werknemer krijgt een gesprek met een deskundige adviseur mobiliteit. In overleg met de adviseur, de door Generali ingeschakelde derde en de boventallige werknemer worden afspraken gemaakt over begeleiding naar ander werk. De middelen  à € 7.500,-  kunnen worden ingezet voor:

a. Om-her- of bijscholing, zowel gericht op mogelijkheden voor herplaatsing als op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt;

b. Outplacement;

c. Andere voorzieningen die het uitzicht op een passende functie vergroten;

d. Ondersteuning bij het opstarten van een eigen bedrijf.

 

Outplacement budget maximaal € 7.500,-

Voor begeleiding, advisering en de in te zetten voorzieningen is per boventallige werknemer maximaal een bedrag van € 7.500,- ter beschikking.

 

Ontslagvergoeding

Medewerkers wiens arbeidsovereenkomst eindigt, ontvangen een ontslagvergoeding volgens de nieuwe kantonrechtersformule. De correctiefactor (C) is 1,1. De ontslagvergoeding voor vrijwillige vertrekkers is ook berekend via de nieuwe kantonrechtersformule met C=1,1.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld