Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Hardheidsclausule

Vaak is in het sociaal plan een hardheidsclausule opgenomen. Zo'n clausule maakt het mogelijk om van het sociaal plan af te wijken als de letterlijke naleving (de 'hardheid') voor de werkgever of werknemer onredelijk uitwerkt. Denk aan een werknemer die op zijn 62ste in dienst is gekomen en die al na een half jaar vanwege slechte resultaten van het bedrijf weer wordt ontslagen.

Op grond van het sociaal plan zal hij dan meestal recht hebben op geen of een hele lage ontslagvergoeding, terwijl hij vanwege zijn leeftijd waarschijnlijk moeilijk elders betaald werk kan vinden. Omdat het letterlijk naleven van de regels voor zo'n werknemer erg nadelig zou uitpakken, kan dan worden bedongen dat zo'n werknemer toch een ontslagvergoeding meekrijgt van bijvoorbeeld een half jaarsalaris.

Ook biedt de hardheidsclausule de gelegenheid om het sociaal plan achteraf aan te passen als tussen de acceptatie van het sociaal plan en de uitvoering ervan de relevante (fiscale) wetten en regels veranderen. 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld