Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Imtech loopt tot 31 december 2013

Sociaal plan Imtech loopt tot 31 december 2013


Sociaal plan Imtech Traffic & Infa

Het sociaal plan van Imtech Traffic & Infa loopt tot 31 december 2013. Het is ondertekend door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en Imtech Traffic & Infa te Amersfoort.

Procedure van aanzegging
De boventallige werknemer wordt mondeling geïnformeerd over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De inhoud van het gesprek wordt schriftelijk bevestigd. De boventallige werknemer zal ook schriftelijk geïnformeerd worden over:

  • De inhoud van het sociaal plan
  • Het verzoek aan UWV werkbedrijf voor toestemming voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst.
  • De duur van de voor hemzelf c.q. voor de werkgever geldende wettelijke opzegtermijn
  • De vaststellingsovereenkomst

Interne en externe begeleiding
Imtech Traffic & Infa verzorgt de begeleiding van de boventallige werknemers naar een nieuwe baan.

Er wordt gekeken naar:

-Interne begeleiding binnen Imtech Traffic & Infa

-Externe begeleiding naar een andere werkgever

-Passende functie

-Passende reistijd

-Scholing

-Aanbod passende functie binnen Imtech

-Arbeidsvoorwaarden nieuwe functie

De beëindigingvergoeding gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule
De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald met behulp van de nieuwe kantonrechterformule. De correctiefactor is 1,0.


Vaststellingsovereenkomst bevestigt afspraken tussen Imtech en boventallige werknemer
De werknemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van boventalligheid met een kopie van het sociaal plan en een voorstel tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld