Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Friesland Bank 2013 - 2014

Het sociaal plan van Friesland Bank loopt tot 1 april 2014. Het is mede ondertekend door De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond.

 

Afzien van begeleiding

Het sociaal plan biedt boventallige medewerkers de mogelijkheid ervoor te kiezen af te zien van begeleiding en de arbeidsovereenkomst direct te beëindigen met wederzijds goedvinden. In dit geval heeft men recht op een ontslagvergoeding. Deze betreft de nieuwe kantonrechtersformule met een correctiefactor C=1,25.

 

Mobiliteitscentrum

Boventalligen die wel kiezen voor begeleiding worden ondergebracht in een mobiliteitscentrum dat is opgericht door SMART-Group. Werknemers worden op basis van een plan van aanpak voor negen maanden door een mobiliteitsmanager begeleid bij het zoeken naar een baan of andere oplossing. Plaatsingsbevorderende maatregelen (zoals workshops en scholing) maken onderdeel uit van het begeleidingstraject.

 

Vertrek tijdens begeleidingstraject

Als de werknemer tijdens het traject een baan vindt die niet onder de cao Rabobank valt, wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd. Als hij/zij een andere oplossing vindt tijdens het traject, wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. Hierdoor krijgt de medewerker recht op een ontslagvergoeding. De vergoeding is hoger naarmate eerder in het traject een baan gevonden wordt. De vergoeding is gelijk aan de nieuwe kantonrechtersformule. Aan het einde van het traject staat de correctiefactor C op 0,55. Iedere maand dat de werknemer eerder een baan vindt, neemt deze correctiefactor toe met 0,05.

 

Traject leidt niet tot nieuwe baan

Ook in de situatie waarin het begeleidingstraject niet heeft geleid tot het vinden van een nieuwe baan en beëindigd wordt met wederzijds goedvinden, heeft de boventallige recht op een ontslagvergoeding. Dit is de nieuwe kantonrechtersformule met een correctiefactor C=1.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld